Kapcsolat

Váci Mihály Katolikus Általános Iskola

Fenntartó neve: Váci Egyházmegye

OM azonosító: 201744

Intézmény neve: Váci Mihály Katolikus Általános Iskola

Intézmény címe: 2760 Nagykáta, Vadász u. 1.

Intézmény levél címe: 2760 Nagykáta, Vadász u. 1.

Intézményvezető neve: Dr. Molnár István

Honlap: www.vacim.hu

E-mail: molnari1955@gmail.com

Felső Tagozat:

2761 Nagykáta, Vadász u. 1.

Tel: 29/440-359

Mobil: 30/776-1469

 

Alsó Tagozat:

2760 Nagykáta, Zárda u. 5.

Tel.: 29/440-047

Mobil: 30/776-1468

 

SNI Tagozat:

2760 Nagykáta, Bajcsy-Zsilinszky utca 36.

Tel.: 29/442-087


Hitélet

Hétfő reggeli gondolatok
2018. június 11.

A hét mottója: 

 „Mindaz, aki Isten akaratát cselekszi, az az én testvérem, nővérem és anyám!” Mk 3,35

 


Az Isten Fia a megtestesülésben magára vette emberi természetünket és életünk egész terhét. Tanítása közben az emberek úgy igénybe vették, hogy olykor evésre sem maradt ideje, sem neki, sem tanítványainak. A törvénymagyarázók bírálatának is ki volt téve. Rokonai viszont úgy látták, hogy aki így viselkedik, az lehetetlenné teszi magát, tehát le kell inteni. Jézus ezt a helyzetet használja fel, hogy vigasztaló kinyilatkoztatást tegyen: Aki megteszi az Atya akaratát, az az ô rokonsága. Ábrahám ivadékai helyett a Krisztusra épült hitbeli közösség hordozza az üdvrendet.
Amit Isten előre mondott a bűnbeeséskor, azt Jézusban meg is valósította. Ördögűzései világosan mutatták, hogy erősebb az erősnél, azaz a sátánnál. A zsidó vezetők ügyetlen próbálkozását meggyőző módon cáfolja és arra is rámutat, hogy magatartásuk, mellyel a Szentlelket káromolják, kizárja a bűnbocsánatot. Hiszen felismerték, hogy Jézus ördögűzéseiben magasabb lelki hatalom működik és elutasító magatartásuk semmi mással nem magyarázható, mint megátalkodottságukkal. Aki viszont ilyen konokul szembeszegül Istennel, az egyre megátalkodottabb lesz.
A sátán országával szemben áll a Jézus által alapított ország, melynek tagjait nem a testi, vérségi kötelék fűzi össze, hanem Isten akaratának teljesítése. Ezzel Jézus nem tagadja a vérségi kötelék értékét, csupán kijelöli helyét, rámutatva másodlagos szerepére.
Jézus tehát kiragad bennünket a sátán karmaiból és Isten országának tagjaivá tesz bennünket. A Lélek napról napra megújítja, megerősíti Istenhez és egymáshoz fűződő kapcsolatunkat. Ez történik a szentmisében is. Az új Ádámnak az őskígyó felett szerzett győzelmét ünnepeljük; örvendezünk azon, hogy az erősnek hatalmából kiszabadított és Isten országának tagjaivá tett bennünket. Nemcsak Krisztus erősebb, mint a sátán, hanem az a kötelék is, mellyel Istenhez kapcsol bennünket.
Aki komolyan veszi a jézusi életet, szintén kerülhet olyan helyzetbe, hogy ellenségévé válik saját házanépe. Tudnunk kell ezt, és vállalnunk kell. Nem szakíthat el Jézustól semmi. Megyek, nem a magam útján, hanem Jézus útján. Vannak testvéreim ezen az úton.
Ismerjük ezt a szót: tiszteletbeli katolikus. Aki csak ,,pártoló tag'' az egyházban. Elvben elismeri Jézust, gyakorlatban viszont zavarodottnak tartja az olyanokat, akiknek mindenük Krisztus, és nem élnek a langyos közfelfogás szerint. A tiszteletbeli katolikus nem Istené, eldobja őt az Úr, csak tűzre jó. Ha engem még sohasem tartottak ,,nem rendesnek'', félnem kell, hogy csak ,,pártoló tag'' vagyok Jézus népében. Ideje, hogy végre Jézus igazi testvérévé váljak.