Kapcsolat

Váci Mihály Katolikus Általános Iskola

Fenntartó neve: Váci Egyházmegye

OM azonosító: 201744

Intézmény neve: Váci Mihály Katolikus Általános Iskola

Intézmény címe: 2760 Nagykáta, Vadász u. 1.

Intézmény levél címe: 2760 Nagykáta, Vadász u. 1.

Intézményvezető neve: Dr. Molnár István

Honlap: www.vacim.hu

E-mail: vacim13@gmail.com

Felső Tagozat:

2761 Nagykáta, Vadász u. 1.

Tel: 29/440-359

Mobil: 30/776-1469

 

Alsó Tagozat:

2760 Nagykáta, Zárda u. 5.

Tel.: 29/440-047

Mobil: 30/776-1468

 

SNI Tagozat:

2760 Nagykáta, Bajcsy-Zsilinszky utca 36.

Tel.: 29/442-087


Hitélet

Hétfő reggeli gondolatok
2018. október 15.

 

A hét mottója:

„Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába.” Mk 10,24-25


„Amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: ,*Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?'' Jézus megkérdezte: ,,Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és anyádat!'' Ekkor az így válaszolt: ,,Mester, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva.'' Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: ,,Valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem!'' Ennek hallatára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt. Mk 10, 17-22
Az apostoli igehirdetés józanul megőrizte Jézus tanítását. Különbséget tett Isten akaratának teljesítése és az evangéliumi tanácsok követése között. Az Isten és az emberek iránti kötelességeinket, vagyis ,,a törvényt'' kötelezően meg kell tartani, ez az üdvösség feltétele. Lehetnek azonban olyanok, akik többre éreznek hivatást, és Jézus áldozatos életét is követni akarják. Elsősorban nekik szól a felhívás, hogy vállalják a szeretet áldozatos gyakorlását. A teve és a tű foka mint keleti hasonlat viszont rámutat arra, hogy a földi javak mennyire le tudják kötni az ember érdeklődését, s akkor alig marad hely az örök igazságok számára.
A JÉZUSRÓL NEVEZETT (AVILAI) SZENT TERÉZ SZŰZ ÉS EGYHÁZTANÍTÓ
A spanyolországi Avilában született 1515-ben. A karmeliták rendjébe lépett, a tökéletesség útján nagy lépésekkel haladt előre, misztikus kinyilatkoztatásokat kapott. Rendjének megreformálásakor sok megpróbáltatást kellett szenvednie, de töretlen lélekkel minden nehézségen úrrá lett. Tudásban gazdag és saját misztikus tapasztalataival igazolt könyveket írt. Alba városában halt meg 1582. október 4/15-én. VI. Pál pápa 1970. szeptember 27- én egyháztanítói címmel tisztelte meg.
Részlet az önéáletrajzából:
„Ha Jézus Krisztus mint jó barát és jóságos vezető ott van mellettünk, akkor mindent el tudunk viselni. Ő mindig kész rajtunk segíteni, és bennünket támogatni, senkit el nem hagy: egyszóval igazi és őszinte barátunk. Az is világos előttem, s azóta teljesen beláttam, hogy ha az Úristennek kedvében akarunk járni, és azt óhajtjuk, hogy nagy kegyelmekben részesítsen bennünket, akkor úgy akarja, hogy mindezt Jézus Krisztus szentséges emberi természetének révén kapjuk meg, amelyben ő szent Felségének – saját szavai szerint – gyönyörűsége telik.
Ezt számtalan esetben tapasztaltam, sőt maga az Úr is megmondta nekem. Világosan megértettem, hogy ezen a kapun kell belépnünk, ha azt akarjuk, hogy ő szent Felsége, az
ég uralkodója nagy titkokat közöljön velünk. Nem kell keresnünk más utat, még ha föl is
értünk volna már a szemlélődés csúcsára; mert ezen az úton biztonságosan és bátran
járhatunk. A mi Urunk az, akitől és aki által minden jót megkapunk, ő majd személyesen
fog minket oktatni. Ha az ő életéről elmélkedünk, ennél jobb és tökéletesebb mintaképet
nem találunk.
Kívánhatunk-e többet annál, hogy ilyen hűséges barát legyen mellettünk, aki nem hagy
bennünket cserben, mint evilági barátaink szokták, ha bajba és nehéz helyzetekbe
kerülünk. Boldog az az ember, aki őt őszintén és igazán szereti, és állandóan kitart
mellette. Nézzük például a dicső Szent Pál apostolt, aki – mondhatnánk – állandóan ajkán
hordta Jézus nevét, annyira bele volt vésve és írva a szívébe. Amióta ezt megértettem,
gondosan megfigyeltem néhány más nagy szemlélődő szentnek az életét is, és azt láttam,
hogy ők is csak ezen az úton jártak, így Szent Ferenc, Páduai Szent Antal, Szent Bernát
és Sienai Szent Katalin. Kitárt szívvel kell tehát haladnunk ezen az úton, teljesen az
Úristen kezére hagyatkozva. Ha ő szent Felsége fel akar bennünket emelni kamarásainak
és titkos tanácsosainak a rangjára, fogadjuk szívesen ezt a kitüntetést.
Valahányszor pedig rágondolunk Krisztusra, mindig jusson eszünkbe a szeretete is,
amellyel annyi kegyelmet ajándékozott nekünk, és hogy mekkora szeretetet tanúsított
irántunk az Úristen, amikor szent Fiában ennek az irántunk való szeretetének a zálogát
adta nekünk. A szeretet ugyanis szeretetet szül. Ezért igyekezzünk is, hogy mindig
figyelemmel legyünk rá, és ezzel is élesszük magunkban a viszontszeretetet! Mert ha
egyszer – az Úr kegyelméből – az ő szeretete mélyen belevésődik szívünkbe, akkor majd
minden könnyűvé lesz számunkra. Hamarosan és kevés fáradsággal igen sokat tudunk
majd elérni.”
A sugárzó embere életének mottója: Jézusom én szeretlek
https://www.youtube.com/watch?v=Dv8ROhCpDW4
„Az evangélium újdonsága belül és kívül is átalakít minket: a szellemet, a
lelket, a testet, a mindennapi életünket.” Ferenc pápa szerdai twitter üzenete
„Az imádság nem úgy működik, mintha varázspálcát használnánk. Az
imádság elkötelezettséget, állhatatosságot és eltökéltséget igényel.”
Ferenc pápa csütörtöki twitter üzenete
„Melyik rosszabb: a felismerhető ördög, amelyik bűnre ösztönöz, hogy aztán
szégyelld magad, vagy a jól nevelt ördög, amelyik benned lakik és a világiasság
lelkével uralkodik rajtad?” Ferenc pápa pénteki twitter üzenete