Munkatársaink

név

végzettség

szakképzettség

munkakör, beosztás

Ágostonné Kamasz Zsuzsanna

főiskola

mesterpedagógus

magyar-történelem szakos általános iskolai tanár

okleveles etikatanár

tanár

Árpás Zsuzsanna

főiskola

tanító

tanító, osztályfőnök

Aszódi Csaba

főiskola

testnevelő tanár

tanár, osztályfőnök, munkaközösség-vezető

Babinszkiné Karczub Mária

főiskola

magyar-történelem szakos általános iskolai tanár

tanár, osztályfőnök

Babinszki Tamás

főiskola

 

hitoktató

Balogh Rozália

főiskola, egyetem

tanító, népművelés szakkollégium, gyógypedagógus,
szakvizsgázott pedagógus

gyógypedagógus, osztályfőnök

Bana Sándorné

főiskola

tanító, népművelés szakkollégium, nyelv-és beszédfejlesztő pedagógus

tanító, fejlesztő pedagógus

Barabásné Kollár Andrea

főiskola

tanító, testnevelés szakkollégium

tanító, osztályfőnök

Béres Zoltánné

főiskola

tanító, közművelődés szakkollégium, sajátos nevelési és oktatási igényű tanulókkal való foglalkozások pedagógusa

tanító, osztályfőnök

Bodócs Blanka

egyetem

okleveles testnevelő, gyógytestnevelő tanár

napközis nevelő

Bodócsné Horváth Katalin

főiskola

tanító, testnevelés szakkollégium

tanító, osztályfőnök, DÖK-segítő

Botkáné Kármán Gabriella

főiskola

tanító, technika szakkollégium

tanító, osztályfőnök

Brindzik Attila

főiskola

tanító

tanító, osztályfőnök

Czakó István

főiskola

egyetem

biológia-testnevelés szakos  általános iskolai tanár, gyógytestnevelő tanár,

közoktatás-vezető szakvizsga

igazgató, tanár

Czakóné Kardos Ildikó

főiskola

matematika-fizika szakos általános iskolai tanár,

mérés és értékelési szakértői szakvizsga

tanár, osztályfőnök,

munkaközösség-vezető

Czakó Sándor Imréné

főiskola

tanító

tanító, hitoktató

Csík Krisztián

egyetem

okleveles informatikatanár,

okleveles játék-és szabadidő-szervező tanár

tanár, rendszergazda

Csík Zoltán Ferencné

egyetem

matematika-fizika középiskolai tanár

óraadó tanár

Dr. Molnárné Fényes Judit

főiskola

egyetem

magyar-orosz szakos általános iskolai tanár,

német nyelv-és irodalom szakos középiskolai tanár

tanár, osztályfőnök,

munkaközösség-vezető

Fecskéné Pap Éva

főiskola

tanító, óvodapedagógusi szakkollégium

tanító, osztályfőnök

Györéné Iványi Andrea

főiskola

tanító speciális képesítéssel testnevelés és német nyelv

tanár, osztályfőnök

Halasi-Czalbert Pálné

főiskola

tanító, vizuális nevelés szakkollégium

napközis tanító

Hamarné Kovács Gabriella

főiskola

tanító, gyógypedagógus

tanító, osztályfőnök, munkaközösség-vezető, gyógypedagógus

Hepp-Tóth Erzsébet

főiskola

tanító matematika műveltségi terület

tanító, osztályfőnök

Hornyák Ágnes Mária

főiskola

tanító, ember és társadalom, műveltségi terület, informatika műveltségi terület

tanító, osztályfőnök

Horváthné Palkó Andrea

főiskola

magyar-népművelés szakos általános iskolai tanár

igazgatóhelyettes, tanár, osztályfőnök

Horváthné Szolovjov Zsuzsanna

egyetem

magyar szakos középiskolai tanár, ének-zene szakos általános iskolai tanár

óraadó tanár

Illés Zsuzsanna

főiskola

tanító, orosz szakkollégium

tanító, osztályfőnök

Iván Olga

főiskola

tanító, orosz szakkollégium

napközis tanító

Juhász Erzsébet

főiskola

tanító, ének szakkollégium, sajátos nevelési és oktatási igényű tanulókkal való foglalkozások pedagógusa

tanító, osztályfőnök, munkaközösség-vezető

Juhász Árpádné

főiskola

tanító, népművelés szakkollégium

tanító, osztályfőnök

Juhászné Gyenes Melinda Éva

főiskola

matematika-rajz szakos általános iskolai tanár

tanár, osztályfőnök

Juhosné Révész Erzsébet

főiskola

tanító speciális képesítéssel, közoktatás vezetői szakvizsga

igazgatóhelyettes, tanító

Király Ildikó

főiskola, egyetem

könyvtáros és orosz nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár,

angol szakos nyelvtanár

tanár, osztályfőnök,

könyvtáros

Kiss Éva

főiskola

magyar alapszakos bölcsész

napközis tanító

Koncz Bernadett

főiskola

tanító, ember és társadalom, ének-zene műveltségi terület

napközis tanító

Kovácsné Jakab Anikó

főiskola

német nyelv és irodalom szakos tanár és kommunikáció szakos bölcsész

tanár, osztályfőnök

Lakiné Nyul Marianna

főiskola

tanító

napközis tanító

Jaksa-Laczkó Éva

 

 

református hitoktató

Magyar Csilla

egyetem

okleveles fizika-kémia szakos tanár

tanár

Marosi Endréné

főiskola

tanító rajz szakkollégium

tanító, munkaközösség-vezető

Mester Árpád

főiskola

egyetem

biológia-technika szakos általános iskolai tanár,

okleveles biológiatanár

tanár, osztályfőnök

Mészárosné Varga Katalin

főiskola

tanító, angol szakkollégium

 

tanár

Nagy Bernadett

főiskola

tanító

napközis nevelő

Nagy Zsuzsanna

főiskola,

egyetem

magyar-orosz szakos általános iskolai tanár,

angol szakos nyelvtanár

tanár, osztályfőnök,

munkaközösség-vezető

Németh Gabriella Judit

 

 

hitoktató

Ötvösné Lengyel Andrea

főiskola

biológia- testnevelés szakos tanár, angol nyelv és irodalom szakos tanár

tanár, osztályfőnök

Pintácsi Katalin

főiskola

tanító, angol műveltségi terület

napközis tanító

Dr. Sánta János

 

 

hitoktató

Schmiklné Zaja Andrea

főiskola

tanító, vizuális nevelés szakkollégium

tanító, osztályfőnök

Szalóki Krisztina

főiskola

tanító, tanár

tanár

Szántainé Zemen Katalin

egyetem

földrajz-történelem szakos középiskolai tanár

óraadó tanár

Tihanyi Kristóf

 

 

református hitoktató

Tóth Gábor

főiskola

biológia-testnevelés szakos tanár hittanár,

tanügy-igazgatási szakértő

tanár, munkaközösség-vezető

Tóthné Hegyesi Erika

főiskola

tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület

tanár, osztályfőnök, DÖK segítő

Tóth Klára Zsuzsanna

főiskola

tanító, ember és társadalom műveltségi terület

tanító, osztályfőnök

Tóth Zsuzsanna

főiskola

tanító

napközis nevelő

Váradi Szabolcs

 

 

hitoktató

Vassné Füzesi Zsuzsanna

főiskola

tanító,

nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus

szakvizsgázott pedagógus

tanító, fejlesztő pedagógus