Munkatársaink

név

munkakör, beosztás

Ágostonné Kamasz Zsuzsanna

tanár, osztályfőnök

Árpás Zsuzsanna

tanító, osztályfőnök

Aszódi Csaba

tanár, osztályfőnök

Babinszkiné Karczub Mária

tanár, osztályfőnök

Balogh Rozália

gyógypedagógus, osztályfőnök

Bana Sándorné

tanító, fejlesztő pedagógus

Barabásné Kollár Andrea

tanító, osztályfőnök

Béres Zoltánné

tanító, osztályfőnök

Bodócsné Horváth Katalin

tanító, osztályfőnök, DÖK-segítő

Botkáné Kármán Gabriella

tanító, osztályfőnök

Czakó István

tanár, igazgatóhelyettes

Czakóné Kardos Ildikó

tanár, osztályfőnök,

munkaközösség-vezető

Csík Krisztián

rendszergazda

dr. Molnár István

tanár, igazgató

dr. Molnárné Fényes Judit

tanár, osztályfőnök,

munkaközösség-vezető

Fecskéné Pap Éva

tanító, osztályfőnök

Göblyös Bernadett

napközis tanító

Györéné Iványi Andrea

tanár

Halasi-Czalbert Pálné

napközis tanító

Hamarné Kovács Gabriella

tanító, munkaközösség-vezető, gyógypedagógus

Hornyák Ágnes Mária

napközis tanító

Horváthné Palkó Andrea

tanár, osztályfőnök,

munkaközösség-vezető

Horváthné Szolovjov Zsuzsanna

tanár

Illés Zsuzsanna

tanító, osztályfőnök

Iván Olga

napközis tanító

Juhász Erzsébet

tanító, osztályfőnök, munkaközösség-vezető

Juhász Árpádné

tanító, osztályfőnök

Juhászné Gyenes Melinda Éva

tanár, osztályfőnök

Juhosné Révész Erzsébet

tanító, igazgatóhelyettes

Keresztesi Lászlóné

tanár, osztályfőnök

Király Ildikó

tanár, osztályfőnök,

könyvtáros

Koncz Bernadett

napközis tanító

Kovácsné Jakab Anikó

tanár, osztályfőnök

Lakiné Nyul Marianna

napközis tanító

Marosi Endréné

tanító, munkaközösség-vezető

Mester Árpád

tanár, osztályfőnök

Mészárosné Varga Katalin

tanár

Mihók Mária

tanár

Nagy Zsuzsanna

tanár, osztályfőnök,

munkaközösség-vezető

Ötvösné Lengyel Andrea

tanár, osztályfőnök

Pintácsi Katalin

napközis tanító

Reisz Jánosné

tanár

Schmiklné Zaja Andrea

tanító, osztályfőnök

Szalkai Károlyné

tanár

Sződy Tibor

tanár

Tóth Erzsébet

tanító

Tóth Gábor

tanár, munkaközösség-vezető

Tóthné Hegyesi Erika

tanár, osztályfőnök

Vassné Füzesi Zsuzsanna

tanító, fejlesztő pedagógus