• Vadász utca 1.

  Vadász utca 1.

 • Zárda u.5.

  Zárda u.5.

 • Zárda u.5.

  Zárda u.5.

 • Dózsa György út 6.

  Dózsa György út 6.

 • Bajcsy-Zsilinszky utca 36.

  Bajcsy-Zsilinszky utca 36.

"Váci Mihály Katolikus Általános Iskola

Aktuális hírek

Így zajlottak a tanévzárók….

Tanévzáró ünnepséget a hagyományos módon - együtt az iskola közel 700 diákja – nem terveztünk és a könnyítéseket követően sem valósítottuk meg. A tanévzárás évfolyamonként a saját telephelyen különböző időpontokban történt. Az alsó tagozaton a tanévzárás a tornateremben közös kis ünnepségekkel, okleveleket és jutalomkönyvek közös átadásával zajlott, azt követően az osztályok külön kapták meg bizonyítványaikat. Az oklevélben és jutalomkönyvben részesülők listája itt olvasható. Közvetlen hozzátartozó szülők részt vehettek.

A fölső tagozaton évfolyamonként szintén különböző időpontokban (június 22-én délelőtt óránként) az osztályfőnökök zárták a tanévet, és adták át az okleveleket és jutalomkönyveket (lista itt olvasható).

Az SNI tagozaton a ballagás és a tanévzárás is a saját megszokott környezetükben történt kis ünnepségekkel a bizonyítványok és a jutalmak átadásával (lista itt olvasható).Nyolcadikos diákjaink búcsúztatása két felvonásban…

 

Az utóbbi hónapokban sok új dolgot kellett megtanulnunk. Nem osztályteremben tanultunk, hanem classroomban, a személyes kapcsolatokat, magyarázatokat, feleléseket felváltották a digitális tartalmak. Utoljára együtt a felvételi vizsgák pontszámaiért izgultunk végzős diákjainkkal. Eltelt három hónap, és ezalatt sok fontos iskolai eseményből kimaradtunk: nem voltak osztálykirándulások, nem mérkőztünk meg a sportnapon egymással, nem voltunk részesei a nyolcadikosok kedves programjainak, nem láthattuk a mindig várva várt babatablókat, melyek mindig rejtélyesek és talányosak, nem volt búcsú szerenád.  Közben nyolcadikosaink megkapták a középiskolai felvételi értesítéseket, elkészültek a tablók, és ha nem is együtt az évfolyam négy osztálya, de külön-külön mégis felcsendültek a búcsúdalok. A classroomba kedves és szokatlan feladat érkezett: Szavazz az iskola nebulójára! Készítettünk egy online búcsúztatót is, hogyha a végzősök a valóságban nem is, de virtuálisan még egyszer bejárhassák az iskola épületét (megtekinthető itt).

A vészhelyzet csillapodásával lehetőség nyílt a már hetekkel előbb eltervezett ballagás megtartására. Mi, hetedikesek sem akartuk, hogy diáktársaink az iskolaudvaron vegyék kézbe a nyolc  év kitartó  munkájáról, igyekezetéről tanúskodó bizonyítványukat, hanem feldíszítettük osztálytermüket, barátságosabbá tettük az iskola udvarát, sőt még azokat a mesefigurákat is kikerestük, melyekkel közel 8 éve a tanító néni várta őket a plébánia udvarán.

Miután a ballagók termeikből a kicsit másképpen berendezett udvarra értek, elkezdődött a hagyományos ballagási ünnepség. A hetedikesek nevében Akantisz Nóra (7.c) búcsúzott a ballagóktól (megtekinthető itt),  Kocsi Ágnes (7.b) és Kiss Tímea (7.c) verssel köszöntötte először a 8.a és b osztályok tanulóit és osztályfőnöküket, majd a 8.c és d osztályok ünnepségére került sor. Az első búcsúztatón Kulcsár Bálint (8.b) köszönt el társai nevében (megtekinthető itt). Benda Gerda, Győrffy-Báthory Zsófia és Mikus Miléna (8.a) Reményik Sándor: Tündérfok című versét szavalta.    A 8. c és d osztályok Ötvösné Lengyel Andrea, illetve Kovácsné Jakab Anikó irányításával még az ünnepi búcsúztatás előtti napon fát ültetett az iskola udvarában. Az ünnepségen a diákok és a vendégek Tóth Kitti szavalatát hallhatták (Reményik Sándor: Egy perc), majd Major Melinda Anna (8.d) köszönt el társai nevében (megtekinthető itt). Nem maradt el az igazgatói búcsú sem (megtekinthető itt).  András atya pedig a Te Deumon elhangzott búcsúzása után most egy áldással bocsátotta útjára a ballagókat.

Szokatlan, de igazán bensőséges volt ez a búcsúzás. Nem volt nagy számú vendégsereg, hiszen csak a szülők, nagyszülők és testvérek jöhettek el az ünnepségre. Őszintén örültek egymás sikerének, a Váci-emlékérem kitüntetettjeinek: Kulcsár Bálint, Tóth Dóra, Tóth Sára (8.b), Oldal Júlia (8.c) és Varga Csilla (8.d); az Aranykönyvbe bekerülő tanulóknak (ők 8 éven át példás magatartással és kitűnő bizonyítvánnyal jeleskedtek minden tanév végén); a kiváló tanulmányi, sport- és közösségi munkát végző sok-sok diákunknak. (A jutalmazottak listája megtekinthető itt). Izgatottan várták a Nebuló Díj átadását is: Klement Bence (8.d) kapta az iskola tanulóitól és tanáraitól a legtöbb szavazatot.

Három osztály a már hagyománnyá vált lufi felengedésével vett búcsút az iskolától és az itt töltött évektől, míg a 8.c osztály  galambreptetéssel búcsúzott.  A Gondviselés kegyelméből az egész héten hektikus időjárás is megnyugodott. A körülmények ellenére igazán méltó módon engedtük útjukra a ballagókat.

dr. Molnárné Fényes Judit

ballagtató osztályfőnökAZ 1. OSZTÁLYOSOK FELSZERELÉSE

az-1-osztalyosok-felszerelese.pngÍgy búcsúzik a 8.d osztály

A videó megtekinthető itt.Ezzel a kisfilmmel búcsúzik a 8.b osztály

A videó megtekinthető itt.Így is búcsúztunk az idén...

A szokatlan helyzet szokatlan megoldást kíván. A hónapok óta tartó digitális oktatás adta a gondolatot a 7. D osztály szülői munkaközösségének, hogy a ballagó nyolcadikosoktól virtuális búcsút is vegyünk.  Pásztorka Melinda és Gulyás Kálmán valósította meg ezt az ötletet. Köszönjük segítségüket,kreatív munkájukat. E virtuális búcsú verseit, szövegeit Horváthné Palkó Andrea és dr. Molnárné Fényes Judit magyartanárok válogatták.
A videó megtekinthető itt.
A műsor résztvevői:

Babinszki Vilmos, Czibulka Dániel, Lendvai Anna, Tóth Emese (7.a),

Kocsi Ágnes, Lendvai Lili, Varga Renáta (7.b),

Akantisz Nóra, Kiss Tímea, Lótos Donát, Nagy Larina (7.c),

Gulyás Dénes, Joó Nikolett,  Kelemen Hunor, Palkó Viktória, Szabó Klaudia, Váczi Dominik (7.d).Pedagógusnap

Ezzel a kis videóval köszöntjük iskolánk Pedagógusait, pedagógusnap alkalmából. 

Kívánunk további sikerekben gazdag tanéveket és hozzá jó egészséget! 

A felvételen iskolánk diákjai működtek közre, a műsort összeállította: Urbán László tanítóA 2019-20. tanév jelöltjei
NEBULÓ-DÍJ

Böszörményi Dániel 8.a
Szarvas Tamás Máté 8.a
Udvari Tamás 8.b
Tóth Dóra 8.b
Varró Virág 8.b
Debre Dominik 8.d
Gócsa Zoltán 8.d
Klement Bence 8.d

Bemutatkozásukat az ESEMÉNYEK fülön olvashatjátok!

Szavazás június 5-én!


KÖZLEMÉNY

Tisztelt Szülők!

A 220/2020. (V.22.) Kormányrendelet szabályozza az iskolák júniusi működését. Az ebben foglaltak szerint az iskolák 2020. június 2. és június 15. között továbbra is tantermen kívüli digitális munkarend szerint működnek.

Június 2-tól június 15-ig azonban engedélyezve lesz az iskolákban a pedagógusok és tanulók oktatási célú találkozása, a kis csoportos konzultációk, illetve egyéni felkészítések megtartása. Ezeknek célja az elmúlt hónapok tudásának megerősítése vagy az esetlegesen lemaradó tanulók felzárkóztatása. Amennyiben gyermeke tanulási nehézségekkel küzd, és úgy érzi korrepetálásra, segítségre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot az osztályfőnökével vagy a szaktanárral. (Ez nem a tanulófelügyelet.)

Nevezett kormányrendelet a tanulófelügyeletről is rendelkezik. Ugyanis június 2-ától június 26-áig minden iskolában meg kell szervezni az oda járó gyermekek felügyeletét. A felügyelet keretében napközi, szakkör, sportfoglalkozás, egyéni vagy csoportos felzárkóztató foglalkozás, fejlesztőfoglalkozás, egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás tartható. Iskolánk 2020. június 26-áig a tanulófelügyeletre jelentkezők számára a kérelemre gyermekétkeztetést is biztosít a tanítási év szabályai szerint.

A március 16-tól étkezésben résztvevő, de tanulói felügyeletet nem kérő tanulók az iskolai étkezést június 15-ig vehetik igénybe. Azt követően a szünidei étkezésre vonatkozó szabályok szerint az étkezést az önkormányzattól igényelhetik.

Kérem Önöket, amennyiben igényt tartanak a tanulófelügyeletre és/vagy az étkezésre személyesen jelenjenek meg a szükséges dokumentumok kitöltésére a Vadász u. 1. szám alatti gazdasági irodába legkésőbb 2020.05.28. 15.30-ig.

 

Nagykáta, 2020. május 26.

 

                                                                                                                       dr. Molnár István

                                                                                                                        intézményvezetőTÁJÉKOZTATÁS

Nyelvi osztályozóvizsga

Június 4-én 9 órai kezdettel nyelvi osztályozóvizsgákat tartunk azon diákok számára, akik második idegen nyelvet tanulnak. A szokásos írásbeli és szóbeli vizsgákat a  a megfelelő közegészségügyi és távolságtartási követelmények betartásával bonyolítjuk le. Kérjük azokat, akik részt kívánnak venni ezen a vizsgán, mielőbb jelezzék szándékukat  a nyelvi munkaközösség-vezető  felé e-mailben, vagy a titkárság felé telefonon. 

--------------------------------------------------------

A 2019-20-as tanév

online vers- és prózamondó verseny

 

 

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

 

Véget ért 2019-20-as tanév vers-és prózamondó versenye. A különleges helyzet különleges, online versenyt hozott, melynek színvonala azonban, talán még magasabb volt, mint az élő versenyé.

 

Nagy szeretettel köszönjük meg, hogy a rengeteg tennivaló és feladat között még arra is jutott idő, hogy megtanuljatok egy-egy verset, mesét. A Kedves Szülőknek pedig azt, hogy felvették és feltöltötték a videókat! Őszintén mondom, nagyon nagy élmény volt nézni és hallgatni a 24 ünneplőbe öltözött, a versenynek kijáró tiszteletet megadó kisgyermeket hallgatni.

 

Külön öröm volt számunkra, hogy ennyi különleges verset, mesét tanultatok meg és egyáltalán nem csak az olvasókönyvet használtátok forrásként. A szép, tiszta beszéd, a hangsúlyok, a hangerőváltások, a bátorságotok, mind-mind dicséretet érdemelnek!

 

Különösen büszke vagyok arra, hogy ebben az online helyzetben sem adtátok fel és vállaltátok a feladatot! A jól megérdemelt oklevelet és a jutalomkönyvet a bizonyítványotokkal együtt kapjátok majd meg!

 

Őszintén gratulálok minden résztvevőnek!

 

Juhosné Révész Erzsébet igh.

 ______________________________________Kedves 8. osztályos tanulók!

Az oltási kiskönyvek átvehetők a Vadász utcai épületben a portán április 20-tól.A 2020-as Zamárdi táborral kapcsolatos bejelentés!!

 

Kedves Szülők!

A tanév végére tervezett balatoni (Zamárdi) nyári tábor a jelenlegi egészségügyi helyzetre való tekintettel és a kiszámíthatatlan jövő miatt SAJNOS ELMARAD!

A korábban befizetett összegek átvételére NÉVRE SZÓLÓ BORÍTÉKBAN a Vadász utcai épület portáján délelőttönként biztosítunk lehetőséget.

Április 20. hétfőtől lehet jelentkezni a borítékokért.

Szíves megértésüket kérjük és köszönjük!

 

Üdvözlettel: a tábor szervezősége
FELHÍVÁS

Tisztelt Szülők!

A 7/2020. (III.25.) EMMI határozatban foglaltak szerint - amennyiben iskolánkba szeretné gyermekét beíratni - erre irányuló szándékát jelentse be a felsorolt iratok csatolásával:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) másolatát,
 • a gyermek TAJ kártyájának másolatát,
 • születési anyakönyvi kivonat másolatát,
 • szülők telefonszámát, e-mail címét (egy elég),
 • hány évig járt óvodába, kér-e napközit,
 • amennyiben van szakértői (BTMN, SNI)véleménye, annak másolatát
 • a lakóhely szerint illetékes kötelező felvételt biztosító iskola neve és címe (Nagykátán a Mátray Gábor Általános Iskola)
 • letölthető nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (a megfelelő kitöltése)

A veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel a beiratkozást megelőző személyes beszélgetésre nem kerül sor. Kérjük ezért, hogy a letölthetőTájékoztató adatok a vallási elkötelezettségről” dokumentumot kitöltve csatolja a fent nevezett iratokhoz.

A felsorolt dokumentumokat - a személyes kontaktus elkerülése érdekében - küldje  elektronikus formában (szkennelve vagy fényképezve) a vacim13@gmail.com e-mail címre!

Amennyiben ez végképp nem megoldható, kérjen időpontot a személyes beiratkozáshoz az alábbi telefonszámon 06/30/401-7183 Lengyel Gáborné iskolatitkártól!

A beiratkozás 2020. április 6 -24. között zajlik.
TÁJÉKOZTATÁS

A március havi étkezési díjat tartalmazó csekket és számlát a tanulók postai úton fogják megkapni.

Kérjük, hogy akinek elmaradt tartozása is van, azt ezzel együtt rendezni szíveskedjék!

Tekintettel a kialakult helyzetre, a térítési díjat az alábbi számlaszámra átutalással is rendezhetik a számlaszám és tanuló neve, osztálya közleménnyel:

Váci Mihály Katolikus Általános Iskola

OTP Rt: 11784009-20602642

Kérjük, minden esetben a pontos összeget egyenlítsék ki, ne kerekítsenek!ALAPÍTVÁNYI FELHÍVÁS

Kérjük, adója 1%-ával támogassa iskolánk alapítványát!

Váci Mihály Alapítvány

18700303-1-13
Tájékoztató

                      Iskolánk a Kormány rendeleteinek megfelelően tantermen kívüli digitális munkarendben szervezi a tanulók oktatását.  A tantestület döntésének megfelelően egységesen és alapvetően a Google Classrom platformot használjuk. Minden osztályfőnök létrehozta a saját osztálya kurzusát, és a rendszer már működik is. Ez nem digitális oktatást, videókonferenciát jelent, hanem a digitális eszközök segítségével az otthoni tanulást segíti.

Nem kell órarend szerint a számítógép előtt ülni. A feladatokra határidőt kapnak, tehát ezen belül bármikor megoldhatják, illetve kommunikálhatnak a szaktanárokkal. Az otthoni digitális eszközök használatát be tudják osztani. A nevezett platformon kívül más online felületen és telefonon is tarthatják a kapcsolatot az osztályfőnökökkel és a szaktanárokkal, akik minden tájékoztatást, segítséget megadnak Önöknek.

Kérem a Szülőket, ne engedjék gyermeküket utcára, közösségbe. A megelőzés legfontosabb eszköze a közösségi érintkezések minimalizálása. Az új munkarendben történő működés mindannyiunknak kihívást jelent. Kérünk mindenkit, hogy közösen és türelmesen oldjuk meg ezt a nehéz feladatot.

 

dr. Molnár István

 intézményvezető

                                                                            FELHÍVÁS!

Tisztelt Szülők!

Az Önkormányzattal egyeztetve napi gyermekétkeztetést tudunk biztosítani, amennyiben ezt a mellékelt letölthető adatlap kitöltésével igénylik. A kitöltött és aláírt adatlapot vagy személyesen juttassa el a Vadász u. 1. szám alatti gazdasági irodába, vagy elektronikus formában küldje el a vacim13@gmail.com  emailre.

Ebben az esetben megfelelő higiénés körülmények között előre csomagolt formában a szülők elvihetik az Önkormányzat Czakó András utca 1. sz. alatti konyhájából 1100- és 1300 óra között.


 

dr. Molnár István

intézményvezetőIdén nyáron ismét hittantábort szervezünk.

Várjuk a jelentkezőket! Promóciós kisfilmünket itt tekinthetik meg.
 

Események

„Táborozni, jaj de jó!” Mátrafüredi tábor 2020.

2020. június 29-től július 3-ig, Mátrafüred (5 nap/4 éjszaka; 80 gyermek, 8 nevelő)

tovább

HITTANTÁBOR - 2020 NYARA

"Istennek legyen hála!" - Idén is volt hittantábor.
A tábor témája- Isten az élet forrása.

tovább

IDESÜSS!

VMKÁI - SZABADIDŐS TÁBOR

tovább
További bejegyzések