• Vadász utca 1.

  Vadász utca 1.

 • Zárda u.5.

  Zárda u.5.

 • Zárda u.5.

  Zárda u.5.

 • Dózsa György út 6.

  Dózsa György út 6.

 • Bajcsy-Zsilinszky utca 36.

  Bajcsy-Zsilinszky utca 36.

"Váci Mihály Katolikus Általános Iskola

Aktuális hírek

KÖZLEMÉNY

Tisztelt Szülők!

A 220/2020. (V.22.) Kormányrendelet szabályozza az iskolák júniusi működését. Az ebben foglaltak szerint az iskolák 2020. június 2. és június 15. között továbbra is tantermen kívüli digitális munkarend szerint működnek.

Június 2-tól június 15-ig azonban engedélyezve lesz az iskolákban a pedagógusok és tanulók oktatási célú találkozása, a kis csoportos konzultációk, illetve egyéni felkészítések megtartása. Ezeknek célja az elmúlt hónapok tudásának megerősítése vagy az esetlegesen lemaradó tanulók felzárkóztatása. Amennyiben gyermeke tanulási nehézségekkel küzd, és úgy érzi korrepetálásra, segítségre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot az osztályfőnökével vagy a szaktanárral. (Ez nem a tanulófelügyelet.)

Nevezett kormányrendelet a tanulófelügyeletről is rendelkezik. Ugyanis június 2-ától június 26-áig minden iskolában meg kell szervezni az oda járó gyermekek felügyeletét. A felügyelet keretében napközi, szakkör, sportfoglalkozás, egyéni vagy csoportos felzárkóztató foglalkozás, fejlesztőfoglalkozás, egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás tartható. Iskolánk 2020. június 26-áig a tanulófelügyeletre jelentkezők számára a kérelemre gyermekétkeztetést is biztosít a tanítási év szabályai szerint.

A március 16-tól étkezésben résztvevő, de tanulói felügyeletet nem kérő tanulók az iskolai étkezést június 15-ig vehetik igénybe. Azt követően a szünidei étkezésre vonatkozó szabályok szerint az étkezést az önkormányzattól igényelhetik.

Kérem Önöket, amennyiben igényt tartanak a tanulófelügyeletre és/vagy az étkezésre személyesen jelenjenek meg a szükséges dokumentumok kitöltésére a Vadász u. 1. szám alatti gazdasági irodába legkésőbb 2020.05.28. 15.30-ig.

 

Nagykáta, 2020. május 26.

 

                                                                                                                       dr. Molnár István

                                                                                                                        intézményvezetőTÁJÉKOZTATÁS

Nyelvi osztályozóvizsga

Június 4-én 9 órai kezdettel nyelvi osztályozóvizsgákat tartunk azon diákok számára, akik második idegen nyelvet tanulnak. A szokásos írásbeli és szóbeli vizsgákat a  a megfelelő közegészségügyi és távolságtartási követelmények betartásával bonyolítjuk le. Kérjük azokat, akik részt kívánnak venni ezen a vizsgán, mielőbb jelezzék szándékukat  a nyelvi munkaközösség-vezető  felé e-mailben, vagy a titkárság felé telefonon. 

--------------------------------------------------------

A 2019-20-as tanév

online vers- és prózamondó verseny

 

 

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

 

Véget ért 2019-20-as tanév vers-és prózamondó versenye. A különleges helyzet különleges, online versenyt hozott, melynek színvonala azonban, talán még magasabb volt, mint az élő versenyé.

 

Nagy szeretettel köszönjük meg, hogy a rengeteg tennivaló és feladat között még arra is jutott idő, hogy megtanuljatok egy-egy verset, mesét. A Kedves Szülőknek pedig azt, hogy felvették és feltöltötték a videókat! Őszintén mondom, nagyon nagy élmény volt nézni és hallgatni a 24 ünneplőbe öltözött, a versenynek kijáró tiszteletet megadó kisgyermeket hallgatni.

 

Külön öröm volt számunkra, hogy ennyi különleges verset, mesét tanultatok meg és egyáltalán nem csak az olvasókönyvet használtátok forrásként. A szép, tiszta beszéd, a hangsúlyok, a hangerőváltások, a bátorságotok, mind-mind dicséretet érdemelnek!

 

Különösen büszke vagyok arra, hogy ebben az online helyzetben sem adtátok fel és vállaltátok a feladatot! A jól megérdemelt oklevelet és a jutalomkönyvet a bizonyítványotokkal együtt kapjátok majd meg!

 

Őszintén gratulálok minden résztvevőnek!

 

Juhosné Révész Erzsébet igh.

 ______________________________________Kedves 8. osztályos tanulók!

Az oltási kiskönyvek átvehetők a Vadász utcai épületben a portán április 20-tól.A 2020-as Zamárdi táborral kapcsolatos bejelentés!!

 

Kedves Szülők!

A tanév végére tervezett balatoni (Zamárdi) nyári tábor a jelenlegi egészségügyi helyzetre való tekintettel és a kiszámíthatatlan jövő miatt SAJNOS ELMARAD!

A korábban befizetett összegek átvételére NÉVRE SZÓLÓ BORÍTÉKBAN a Vadász utcai épület portáján délelőttönként biztosítunk lehetőséget.

Április 20. hétfőtől lehet jelentkezni a borítékokért.

Szíves megértésüket kérjük és köszönjük!

 

Üdvözlettel: a tábor szervezősége
FELHÍVÁS

Tisztelt Szülők!

A 7/2020. (III.25.) EMMI határozatban foglaltak szerint - amennyiben iskolánkba szeretné gyermekét beíratni - erre irányuló szándékát jelentse be a felsorolt iratok csatolásával:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) másolatát,
 • a gyermek TAJ kártyájának másolatát,
 • születési anyakönyvi kivonat másolatát,
 • szülők telefonszámát, e-mail címét (egy elég),
 • hány évig járt óvodába, kér-e napközit,
 • amennyiben van szakértői (BTMN, SNI)véleménye, annak másolatát
 • a lakóhely szerint illetékes kötelező felvételt biztosító iskola neve és címe (Nagykátán a Mátray Gábor Általános Iskola)
 • letölthető nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (a megfelelő kitöltése)

A veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel a beiratkozást megelőző személyes beszélgetésre nem kerül sor. Kérjük ezért, hogy a letölthetőTájékoztató adatok a vallási elkötelezettségről” dokumentumot kitöltve csatolja a fent nevezett iratokhoz.

A felsorolt dokumentumokat - a személyes kontaktus elkerülése érdekében - küldje  elektronikus formában (szkennelve vagy fényképezve) a vacim13@gmail.com e-mail címre!

Amennyiben ez végképp nem megoldható, kérjen időpontot a személyes beiratkozáshoz az alábbi telefonszámon 06/30/401-7183 Lengyel Gáborné iskolatitkártól!

A beiratkozás 2020. április 6 -24. között zajlik.
TÁJÉKOZTATÁS

A március havi étkezési díjat tartalmazó csekket és számlát a tanulók postai úton fogják megkapni.

Kérjük, hogy akinek elmaradt tartozása is van, azt ezzel együtt rendezni szíveskedjék!

Tekintettel a kialakult helyzetre, a térítési díjat az alábbi számlaszámra átutalással is rendezhetik a számlaszám és tanuló neve, osztálya közleménnyel:

Váci Mihály Katolikus Általános Iskola

OTP Rt: 11784009-20602642

Kérjük, minden esetben a pontos összeget egyenlítsék ki, ne kerekítsenek!ALAPÍTVÁNYI FELHÍVÁS

Kérjük, adója 1%-ával támogassa iskolánk alapítványát!

Váci Mihály Alapítvány

18700303-1-13
Tájékoztató

                      Iskolánk a Kormány rendeleteinek megfelelően tantermen kívüli digitális munkarendben szervezi a tanulók oktatását.  A tantestület döntésének megfelelően egységesen és alapvetően a Google Classrom platformot használjuk. Minden osztályfőnök létrehozta a saját osztálya kurzusát, és a rendszer már működik is. Ez nem digitális oktatást, videókonferenciát jelent, hanem a digitális eszközök segítségével az otthoni tanulást segíti.

Nem kell órarend szerint a számítógép előtt ülni. A feladatokra határidőt kapnak, tehát ezen belül bármikor megoldhatják, illetve kommunikálhatnak a szaktanárokkal. Az otthoni digitális eszközök használatát be tudják osztani. A nevezett platformon kívül más online felületen és telefonon is tarthatják a kapcsolatot az osztályfőnökökkel és a szaktanárokkal, akik minden tájékoztatást, segítséget megadnak Önöknek.

Kérem a Szülőket, ne engedjék gyermeküket utcára, közösségbe. A megelőzés legfontosabb eszköze a közösségi érintkezések minimalizálása. Az új munkarendben történő működés mindannyiunknak kihívást jelent. Kérünk mindenkit, hogy közösen és türelmesen oldjuk meg ezt a nehéz feladatot.

 

dr. Molnár István

 intézményvezető

                                                                            FELHÍVÁS!

Tisztelt Szülők!

Az Önkormányzattal egyeztetve napi gyermekétkeztetést tudunk biztosítani, amennyiben ezt a mellékelt letölthető adatlap kitöltésével igénylik. A kitöltött és aláírt adatlapot vagy személyesen juttassa el a Vadász u. 1. szám alatti gazdasági irodába, vagy elektronikus formában küldje el a vacim13@gmail.com  emailre.

Ebben az esetben megfelelő higiénés körülmények között előre csomagolt formában a szülők elvihetik az Önkormányzat Czakó András utca 1. sz. alatti konyhájából 1100- és 1300 óra között.


 

dr. Molnár István

intézményvezetőIdén nyáron ismét hittantábort szervezünk.

Várjuk a jelentkezőket! Promóciós kisfilmünket itt tekinthetik meg.
 

Események

Történelemverseny

2020. március 11-én zajlott iskolánkban az országos történelemverseny helyi fordulója.

tovább

Gólyanap a Zárda utcában

Nagy sikerrel zárult március 6-án a Zárda utcában iskolánk rendezvénye, a Gólyanap.
89 kisgyermek vett részt rajta, hogy játékos formában ismerkedjen a tanító nénikkel és az intézménnyel.

tovább

Tematikus nap - február

Februári hónapunk igen mozgalmas volt.

tovább
További bejegyzések