• Vadász utca 1.

  Vadász utca 1.

 • Zárda u.5.

  Zárda u.5.

 • Zárda u.5.

  Zárda u.5.

 • Dózsa György út 6.

  Dózsa György út 6.

 • Bajcsy-Zsilinszky utca 36.

  Bajcsy-Zsilinszky utca 36.

"Váci Mihály Katolikus Általános Iskola

Aktuális hírek

Fenntarthatóság-környezettudatosság

témahete

2018. ápr. 16-23. 

 

A témahét célja, hogy a környezettudatosság és fenntarthatóság témaköre a tanulók egész heti munkáját és az iskolai programjait áthassa. Az adott témával összefüggő tanítási órák, foglalkozások szervezése a gyerekek számára, hogy megtapasztalják a teremtett világ, a bennünket körülvevő természeti környezet védelmének, megóvásának fontosságát.

A tanítási órák tanmenetekben meghatározott anyagát oly módon dolgozzuk át, hogy azok mindenképpen kapcsolódjanak a témahéthez. A tananyagok kidolgozását a kollégák felosztották egymás között.

Az eseményre regisztráltunk az OH honlapján is.

Előzetes feladat:

-         Minden osztály kap egy virágládát, közös feladatuk annak beültetése, elhelyezése az iskola udvarán és azután annak ápolása, gondozása a tanév hátralévő részében

-         A témahét utolsó napjára, minden osztály készítsen kiállítást újrahasznosított anyagokból, melynek kialakításában a délutáni foglalkozások szervezői segítenek. A tárgyak elkészítése önálló elképzelések alapján történik, és tartalmazza mindazoknak a benyomásoknak az összességét, melyek a héten érték a gyermekeket.

-         A technikák, anyagok és ötletek szabadon alkalmazhatóak.

-         Egész héten átfutó feladat, amely vándorol az osztályok között pontosan meghatározott időpontok szerint: 

az előre elkészített, környezetvédelemmel, környezettudatossággal foglalkozó feladatlapok, àz ökológiai lábnyomunk elkészítése

à Környezetvédelmi kirakó páronként játszható és cserélhető

 

A témahéthez kapcsolódóan az osztályok részt vesznek a Városi Könyvtár kapcsolódó rendezvényein, kiállításain, foglalkozásain.

A napközis foglalkozások folyamatosan kapcsolódnak a hét témájához kiegészítve azt.

Programtervezet

Április 16. (hétfő)

800        – Reggeli áhítat /Szent Ferenc – Naphimnusz , A vizek fohásza, Az erdő fohásza/

 -  A teremtett világ szépségei és annak megóvása

 - Daltanulás:    - Minden mi él   …….

                           - Gyújts egy  gyertyát a Földért  …..                                                                           ( A hét minden napján megszólal a rádióban és együtt énekeljük) 

Április 17. (kedd)

800     - iskolarádió  -   napi feladat  /rejtvények, találós kérdések/

 - közös dal: -- Minden mi él   …….

                                    - Gyújts egy  gyertyát a Földért  …..         

 

1000    4.évfolyam  Kékbegy tanösvény  bejárása  / feladatok  -->  „ Színpaletta”   ---  „Nesztérkép”

különleges kő, levél, könnyű …. keresése  /

 

9.00 – 3.a- könyvtári foglalkozás

10.00 - 3.b- könyvtári foglalkozás

11.00 – 3.c – könyvtári foglalkozás

Április 18. (szerda)

800     - iskolarádió  -   napi feladat    /szólások, közmondások

 - közös dal:  - Minden mi él   …….

                                    - Gyújts egy  gyertyát a Földért  …..         (Ökológiai lábnyomunk elkészítése)

 900           - 2.a  Könyvtári foglalkozás

1000      - 2.b  Könyvtári foglalkozás

1100         - 2.c Könyvtári látogatás

 

9.00 – A negyedik évfolyam részt vesz a PMRFK által rendezett Városi Közbiztonsági Nap rendezvényein a Piactéren.

 

1000    1.évfolyam  Kékbegy tanösvény  bejárása  / feladatok  -->  „ Színpaletta”   ---  „Nesztérkép”

különleges kő, levél, könnyű …. keresése  /

Április 19. (csütörtök)

800             - iskolarádió  -   napi feladat: TOTÓ

   - közös dal: -- Minden mi él   …….

                                    - Gyújts egy  gyertyát a Földért  …..         

                                         („Egérrágta találós kérdések”)

1000    3. évfolyam  Kékbegy tanösvény  bejárása  / feladatok  -->  „ Színpaletta”   ---  „Nesztérkép”

különleges kő, levél, könnyű …. keresése  /

 

11.00 – Az első és második évfolyam a Művelődési Ház programján vesz részt

Április 20. (péntek)

 800             - iskolarádió  -   napi feladat: /szelektív hulladékgyűjtés/

   - közös dal: -- Minden mi él   …….

                                    - Gyújts egy  gyertyát a Földért  …..         

                                         

900           - 4.a  Könyvtári foglalkozás

1000      - 4.b  Könyvtári foglalkozás

1100         - 4.c Könyvtári látogatás

 

1000    2. évfolyam  Kékbegy tanösvény  bejárása  / feladatok  -->  „ Színpaletta”   ---  „Nesztérkép”

különleges kő, levél, könnyű …. keresése  /

 

Április 21.  (szombat)

800 órától    A témahét lezárása:

-         Flashmob az iskolaudvaron a FÖLDÉRT  (kék, zöld, és barna pólókba öltözött gyerekekkel formázzuk a FÖLDET)

 

-         közös dalaink eléneklése,

-         az évfolyamonként megtanult versek közös szavalata

-         közös testnevelés óra: Mozdulj a Földért!

-         A nap programját képezi a kiállítások megtekintése az újrahasznosított anyagokból készült tárgyakból

 

900           - 1.a  Könyvtári foglalkozás

1000      - 1.b  Könyvtári foglalkozás

1100         - 1.c Könyvtári látogatás

 

Április 22.  (vasárnap)

-         Buzdítjuk a gyerekeket, hogy családjukkal együtt vegyenek részt a III. Tápió-vidéki Sportnapon a Sportcsarnok előtt

 

Április 23.  (hétfő)

-        PapírgyűjtésTAVASZI PAPÍRGYŰJTÉS!

ALSÓ TAGOZAT (SNI): ÁPRILIS 23. HÉTFŐ

FELSŐ TAGOZAT (SNI): ÁPRILIS 24. KEDD

ÉVFOLYAMMISÉK

Vasárnap délelőtt

II. félév

2.évfolyam + 7.a,c :  február 4.
                                      március 4.
                                      április 8.
                                      május 6.
                                      június 10.

4. évfolyam + 6.a,b,c:  február 11.
                                         március 11.
                                         április 15.
                                         május 13. (esti!!!!!!)

5.a,b,c + 8.a,b,d :        február 18.
                                       március 18. (esti!!!!!!)
                                       április 22.
                                       május 27.

5.d, 6.d, 7.b, 8.c + SNI:  február 25.
                                           március 25.
                                           április 29.
                                           június 3.

__________________________________________________________ 

A hulladékgyűjtés eredménye a felső tagozaton

Az I. helyezettek évfolyamonként csokitortát kapnak.

Jutalmazottak: 5. b, 6.b, 7.a és 8.b

Gratulálunk a legtöbbet gyűjtő osztályoknak, és nagyon köszönjük a segítséget azoknak a diákoknak, akik mind a két napon helytálltak, pakoltak!

Az alsó tagozat osztályai összesen: 15179 kg papírt gyűjtöttek.

Az első évfolyamon a legtöbbet az 1. b osztály gyűjtötte: 1052kg-ot,

a második évfolyamon a 2.b osztály: 1941 kg-ot,

a harmadik évfolyamon a 3.a osztály: 1045 kg-ot,

a negyedik évfolyamon és az egész alsó tagozaton a legtöbbet  gyűjtött a 4.a osztály: 2972 kg-ot.

Nagyon köszönjük a diákjainknak, szüleiknek, nagyszüleiknek a sok segítséget és a szorgalmas gyűjtést!


2017. június 28.

Váci Egyházmegye épületeinek energetikai felújítása megnevezésű projekt

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTŐ BERUHÁZÁSOK ELKEZDŐDÉSÉRŐL

Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága a fenntartásában álló Váci Mihály Katolikus Általános Iskola nagykátai székhelyének és a Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola pásztói székhelyének energetikai felújítását valósítja meg az a KEHOP-5.2.3-16-2016-00058 azonosítószámú, 280 000 000 forint támogatás tartalmú, 100 százalékos intenzitású uniós forrást magában foglaló pályázat keretében.

Az épületek energetikai felmérésének eredménye szerint a külső határoló felületeinek rétegtervi hőátbocsátási tényezőik nem megfelelőek (pl. homlokzat, külső nyílászárók, padlásfödém). A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet alapján az érintett épületek energetikai besorolásai jelenlegi állapotukban nem felelnek meg az előírtaknak. További súlyosbító tényező, hogy az épület életkora 100 év feletti, így az energetikai tényezők fokozott romlása prognosztizálható. Mindezen túl az épületek valamennyi nyílászárója elavult, cseréjük elengedhetetlen. Az energetikai problémák megegyeznek mindkét épület esetében.

A projekt elsődleges célcsoportja a fejlesztéssel érintett intézmények valamennyi dolgozója, és tanulója. Mindezeken túl az ország energiaellátásának biztonságát és versenyképességének javítását, valamint a környezeti állapot megőrzését is szolgálja.

Megvalósítandó műszaki fejlesztések:

- Külső fal-, födém- és lapostető utólagos hőszigetelése 5.242,23 négyzetméteren (Nagykáta: 3148,23 m2; Pásztó: 2094 m2);

- Homlokzati üvegezett nyílászárók cseréje 924,89 négyzetméteren (Nagykáta: 696,1 m2; Pásztó: 228,79 m2);

- Napelemes rendszer telepítése 27,03 kW (Nagykátán: 17,85 kW; Pásztón: 9,18 kW);

A projekt eredményei

Az épületek beavatkozással érintett épületrészei meg fognak felelni a TNM rendeletben foglalt határértékeknek. A felújítás előtti F szintekről A+ kategóriákba kerülnek, a célcsoport életkörülményei pedig jelentősen javulnak.

Nagykátán lecserélésre kerülnek a gázkazánok, helyettük 180 kW teljesítményben pelletkazán telepítésére kerül sor. Pásztón jelenlege konvektoros fűtés található, így a 72 kW teljesítményben telepítendő pelletkazán mellé a központi fűtési rendszer is kiépítésre kerül. A villamosvezetékek és a világítási rendszer elavultsága miatt korszerű LED világítási rendszer is kiépítésre kerül Pásztón.

Javul az Intézmények gazdasági háttere, az intézmény munkavállaló-megtartó képessége, a települések lakosságmegtartó képessége, a célcsoport esélyegyenlőségi helyzete és az oktatásra alkalmas környezet. Elősegíti a fenntartható fejlődést és a szemléletváltást. Közreműködik az éghajlatváltozás mérséklésében, az energiafüggőség csökkentésében és az ország versenyképességének javításában.

A projekt zárásának dátuma 2017.11.30.

Események

ARANYTOLL

Április 19-én iskolánkat 14 tanuló képviselte a Gödöllőn immár 8. alkalommal megrendezett Aranytoll helyesírási versenyen.

tovább

EGYHÁZMEGYEI SZAVALÓVERSENY

Április 20-án harmadik alkalommal rendeztük meg iskolánkban az egyházmegyei szavalóversenyt, ahol az idén magyar szentekről szóló versek hangzottak el.

tovább

Megyei rajzverseny

2018. április 16-án Kiskunlacházán rendezték a versenyt.

tovább
További bejegyzések