• Vadász utca 1.

  Vadász utca 1.

 • Zárda u.5.

  Zárda u.5.

 • Zárda u.5.

  Zárda u.5.

 • Dózsa György út 6.

  Dózsa György út 6.

 • Bajcsy-Zsilinszky utca 36.

  Bajcsy-Zsilinszky utca 36.

"Váci Mihály Katolikus Általános Iskola

Aktuális hírek


FELHÍVÁS

Tisztelt Szülők!

A 7/2020. (III.25.) EMMI határozatban foglaltak szerint - amennyiben iskolánkba szeretné gyermekét beíratni - erre irányuló szándékát jelentse be a felsorolt iratok csatolásával:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) másolatát,
 • a gyermek TAJ kártyájának másolatát,
 • születési anyakönyvi kivonat másolatát,
 • szülők telefonszámát, e-mail címét (egy elég),
 • hány évig járt óvodába, kér-e napközit,
 • amennyiben van szakértői (BTMN, SNI)véleménye, annak másolatát
 • a lakóhely szerint illetékes kötelező felvételt biztosító iskola neve és címe (Nagykátán a Mátray Gábor Általános Iskola)
 • letölthető nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (a megfelelő kitöltése)

A veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel a beiratkozást megelőző személyes beszélgetésre nem kerül sor. Kérjük ezért, hogy a letölthetőTájékoztató adatok a vallási elkötelezettségről” dokumentumot kitöltve csatolja a fent nevezett iratokhoz.

A felsorolt dokumentumokat - a személyes kontaktus elkerülése érdekében - küldje  elektronikus formában (szkennelve vagy fényképezve) a vacim13@gmail.com e-mail címre!

Amennyiben ez végképp nem megoldható, kérjen időpontot a személyes beiratkozáshoz az alábbi telefonszámon 06/30/401-7183 Lengyel Gáborné iskolatitkártól!

A beiratkozás 2020. április 6 -24. között zajlik.KÖZLEMÉNY

 

Kedves Szülők és Diákok!

 

A tavaszi szünet 2020. április 9 – 14-ig tart. Ez alatt az idő alatt az online oktatás szünetel. Kérünk mindenkit, használja ki ezt az időt pihenésre, feltöltődésre, lelki elmélyülésre a hitoktatók által küldött lelki oldalak és a média által közvetített szertartások figyelemmel kísérésével Jézus Krisztus húsvéti engesztelő áldozatának kegyelmében. 

Amennyiben a rendkívüli helyzet fennmarad, 15-én folytatódik az online oktatás.
TÁJÉKOZTATÁS

A március havi étkezési díjat tartalmazó csekket és számlát a tanulók postai úton fogják megkapni.

Kérjük, hogy akinek elmaradt tartozása is van, azt ezzel együtt rendezni szíveskedjék!

Tekintettel a kialakult helyzetre, a térítési díjat az alábbi számlaszámra átutalással is rendezhetik a számlaszám és tanuló neve, osztálya közleménnyel:

Váci Mihály Katolikus Általános Iskola

OTP Rt: 11784009-20602642

Kérjük, minden esetben a pontos összeget egyenlítsék ki, ne kerekítsenek!ALAPÍTVÁNYI FELHÍVÁS

Kérjük, adója 1%-ával támogassa iskolánk alapítványát!

Váci Mihály Alapítvány

18700303-1-13Tájékoztató változásról

Iskolánk 1. évfolyamába való beiratkozásra vonatkozó korábbi felhívásunkban közölt időpontokat (szülői értekezlet, előzetes beszélgetés, beiratkozás) töröljük.

Új időpontokat a kormányzati döntések függvényében tesszük közzé.


Tájékoztató

                      Iskolánk a Kormány rendeleteinek megfelelően tantermen kívüli digitális munkarendben szervezi a tanulók oktatását.  A tantestület döntésének megfelelően egységesen és alapvetően a Google Classrom platformot használjuk. Minden osztályfőnök létrehozta a saját osztálya kurzusát, és a rendszer már működik is. Ez nem digitális oktatást, videókonferenciát jelent, hanem a digitális eszközök segítségével az otthoni tanulást segíti.

Nem kell órarend szerint a számítógép előtt ülni. A feladatokra határidőt kapnak, tehát ezen belül bármikor megoldhatják, illetve kommunikálhatnak a szaktanárokkal. Az otthoni digitális eszközök használatát be tudják osztani. A nevezett platformon kívül más online felületen és telefonon is tarthatják a kapcsolatot az osztályfőnökökkel és a szaktanárokkal, akik minden tájékoztatást, segítséget megadnak Önöknek.

Kérem a Szülőket, ne engedjék gyermeküket utcára, közösségbe. A megelőzés legfontosabb eszköze a közösségi érintkezések minimalizálása. Az új munkarendben történő működés mindannyiunknak kihívást jelent. Kérünk mindenkit, hogy közösen és türelmesen oldjuk meg ezt a nehéz feladatot.

 

dr. Molnár István

 intézményvezető

                                                                            FELHÍVÁS!

Tisztelt Szülők!

Az Önkormányzattal egyeztetve napi gyermekétkeztetést tudunk biztosítani, amennyiben ezt a mellékelt letölthető adatlap kitöltésével igénylik. A kitöltött és aláírt adatlapot vagy személyesen juttassa el a Vadász u. 1. szám alatti gazdasági irodába, vagy elektronikus formában küldje el a vacim13@gmail.com  emailre.

Ebben az esetben megfelelő higiénés körülmények között előre csomagolt formában a szülők elvihetik az Önkormányzat Czakó András utca 1. sz. alatti konyhájából 1100- és 1300 óra között.


 

dr. Molnár István

intézményvezetőIdén nyáron ismét hittantábort szervezünk.

Várjuk a jelentkezőket! Promóciós kisfilmünket itt tekinthetik meg.2019-20-as tanévben tartandó fogadóórák időpontja:

2019. október 7.
2019. november 11.
2019. december 9.
2020. március 9.
2020. április 6.
2020. május 11.

(hétfő 17.00-18.00)
--------------------------------------------

VASÁRNAP ESTI ÉVFOLYAMMISÉK

II. félévi évfolyammisék beosztása:

2. és 7. évfolyam:
2020. február 9., március 8., április 5., május 10.

4. és 8. évfolyam:
2020. február 16., március 22., április 19., május 17.

SNI és 5-6. évfolyam:
2020. február 23., március 29., április 26., május 24.

 

Események

Történelemverseny

2020. március 11-én zajlott iskolánkban az országos történelemverseny helyi fordulója.

tovább

Gólyanap a Zárda utcában

Nagy sikerrel zárult március 6-án a Zárda utcában iskolánk rendezvénye, a Gólyanap.
89 kisgyermek vett részt rajta, hogy játékos formában ismerkedjen a tanító nénikkel és az intézménnyel.

tovább

Tematikus nap - február

Februári hónapunk igen mozgalmas volt.

tovább
További bejegyzések