Archívum

 
„Lám, jónak lenni.” 
                                    (Fekete István)Intézményünk fennállása óta sokan sokféleképpen segítettek, adakoztak valamilyen formában a gyerekeknek.
Idén különleges felajánlásban volt részünk egy nemrég elballagott diákunktól.

Rimóczi Tamás 2019-ben végzett iskolánkban. Még nálunk koptatta a padokat, vagy éppen nyáron Zamárdiban táborozott, amikor egy meglepő, de nagyon határozott ígérettel keresett meg mint osztályfőnökét és a zamárdi táborok egyik szervezőjét.
Tamás kisgyerekként kezdett focizni, és nem akármilyen szinten műveli azóta is. Az iskolai és a nagykátai korosztályos focicsapatokban elért sikerei után ma már az MTK U-19-es és NB 3-as csapataiban játszik védekező középpályás poszton. Az ígéret úgy szólt, ha megkapja élete első profi szerződését, egy nagyobb összeggel támogatja az iskolai táborokat. Olyan gyerekeket segítene, akik még sohasem szereztek tábori élményeket anyagi helyzetük miatt.
Az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó - tartja a közmondás. Ez év júliusától immár profiként kezdte az edzéseket, és az adventi időszak beköszöntével, időpontot egyeztetve velünk ebben a járványos időszakban, felkeresett bennünket. Iskolánk örömmel fogadta el a segítséget, és mi is megígértük, hogy a legjobb helyre kerül ez az összeg.
Büszkék vagyunk Tomi sportteljesítményére, de még büszkébbek arra, hogy iskolánkból lélekben is erős fiatalok kerülnek ki.

„Az emberek nagysága nem a gazdagságban vagy a hatalomban rejlik, hanem a jellemben és a jóságban.” (Anna Frank)
                                                                                                                         Király Ildikó

Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságától érkező főigazgatói levelet továbbítjuk a Kedves SzülőkneK!

Kérjük, Főigazgató Úr szavait megfontolni szíveskedjenek!


A levélben lévő, rendeletre történő hivatkozás helyesen a következő:


2021. november 15-től, hétfőtől iskolánk tagozatain újabb járványügyi intézkedéseket vezetünk be.

  • A folyosókon és a közösségi tereken a tanítás előtt, a tanítás után és az óraközi szünetekben mindenkinek kötelező az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése.

  • A tanítási órákon, foglalkozásokon a tanteremben a tanulók és tanárok számára ajánlott, de nem kötelező a szájvédő maszk viselése.

  • A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Ismételten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. 
--------------------------------------------------------------------

INTÉZKEDÉSI TERV
A 2021/2022-ES TANÉV KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ
JÁRVÁNYÜGYI ELJÁRÁSRENDJÉRŐL
(
A 2021. 09.01-jei intézkedési terv módosítása)


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma aktualizálta a gyermekek biztonsága érdekében a 2021/2022. tanévben a köznevelési intézményekben alkalmazandó eljárásrendet. Erre vonatkozóan iskolánk a következő Intézkedési tervet dolgozta ki.


A járványügyi készenlét idején alkalmazott eljárásrend

                                                                                                  
1. TAKARÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS

 • ·       Az intézmény épületeiben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás történik.
 • A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe vesszük a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlását.
 • A fertőtlenítőszerek rendelkezésre állnak.


2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

 • Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.
 • Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vesz/vehet részt.
  Kérjük a szülőket, amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.
 • ·       A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy háztartásában élő családtagjánál koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van; osztályfőnököt, az intézményt telefonon vagy a vacim13@gmail.com e-mail címen.
 • Az a tanuló vagy iskolai dolgozó, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra iskolába. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot kell bemutatni.
 • A terem-, illetve csoportváltáskor a termekben fertőtlenítés történik.
 • A folyosókon és a közösségi tereken a tanítás előtt, a tanítás után és az óraközi szünetekben mindenkinek kötelező az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése.
 • A tanítási órákon, foglalkozásokon a tanteremben a tanulók és tanárok számára ajánlott, de nem kötelező a szájvédő maszk viselése.
 • A munkatervben megjelenő programelemeket egyedileg bíráljuk el. A szervezéséről és a megvalósításról folyamatosan tájékoztatást adnak az osztályfőnökök, illetve értesítést nyújtunk iskolánk honlapján: http://vacim.hu/
 • Az osztálykirándulásokat és tanulmányi kirándulásokat - egyedi elbírálást követően
  intézményvezetői jóváhagyás mellett - csak belföldön valósítunk meg.
 • ·       A szülő az iskola bejáratáig kísérheti gyermekét, csak speciális esetben jöhet be az épületbe (ügyintézés, előre megbeszélt találkozás stb.) céljából. Kérjük, a gyerekeket az iskola bejárata előtt várják! Az első osztályos gyerekek szülei is az épület előtt várakozzanak!
 • A tanulókon és a munkatársakon kívül kizárólag az oltottságot igazoló védettségi igazolvánnyal és engedéllyel léphetnek be a hivatalos ügyet intéző szülők vagy látogatók.
 •  A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk. Törekedni kell arra, hogy több osztály egyszerre ne tömörüljön az udvaron, ezért szükséges a kollégák egymással történő egyeztetése.
 • A párhuzamos testnevelés órák esetében az öltözőkben történő csoportosulás elkerülése érdekében az órák előtti és utáni öltözés igény esetén a tantermekben történik.
 • A tanév során esedékes, nagyobb létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvényeket lehetőleg szabad térre szervezzük. Kisebb csoportokra bontjuk, vagy online formában tartjuk, esetleg átütemezzük, követve az aktuális járványügyi szabályokat és az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartását.


3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

 • Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartására, amelyekről a tanulók az első tanítási napon, az azt követő napok tanóráin és az osztályfőnöki órákon folyamatosan részletes tájékoztatást kapnak az adott korosztály szintjének megfelelően.
 • Az intézmények bejáratánál, a szociális helyiségekben vírusölő hatású kézfertőtlenítő, kézmosó biztosított.
 • Az intézmény bejáratánál található kézfertőtlenítő használata belépéskor mindenki számára kötelező!
 • Kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos szellőztetésre, a kézzel gyakran érintett felületek, a szociális helyiségek, folyosók, termek vírusölő hatású szerrel történő fertőtlenítésére, takarítására.


4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 • Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
 • Az étkezések szervezésénél törekszünk, az osztályok keveredésének elkerülésére. Sorban állás esetén ügyelünk rá, hogy a védőtávolság betartható legyen.


5. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

 • Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően - amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sora -  szűrővizsgálatokat és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.
 • A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3.sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

 

 • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, és erről orvosi igazolással rendelkezik, azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.
 • Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
 • Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. Az érintett tanulók a tananyagokat minden tantárgyból a KRÉTA felületén találhatják meg.
 • A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni, mely a Házirendben szabályozott.


7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

 • Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni. Erre a célra kijelölt helyiség áll rendelkezésre. Egyúttal értesítjük az iskola-egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
 • A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
 • A Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály által ismertetett protokoll alapján: ha gyermek szülője pozitív, akkor csak annak a gyermeknek kell otthon maradni karanténba, akinek a szülője pozitív.
 • Abban az esetben, ha tanerő vagy gyermek pozitív, az adott osztálynak, akivel a tanerő vagy gyermek érintkezett, ott az oltott tünetmentes tanulói jelenléti oktatásban vesznek részt. Az oltatlan és tünetes oltott tanulók 10 napra kell karanténba vonulnia.
 • Tanulók esetében egyidejűleg értesítjük a szülőt/törvényes képviselőt, és kérjük, hogy gyermekét a lehető legrövidebb időn belül vigye el az intézményből. Továbbá felhívjuk a szülő/törvényes képviselő figyelmét arra, hogy ezután feltétlenül keressék meg a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

 

 

 

 

 


8. KOMMUNIKÁCIÓ

 • Az intézmény az alábbi információs csatornákat működteti: KRÉTA, iskolai honlap,
  Kérjük, az itt található információkat tekintse hitelesnek! (honlap elérhetősége: http://vacim.hu/)
 • Kapcsolattartás: vacim13@gmail.com, telefon: 06-29-440-359


Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor az EMMI tájékoztatása alapján.

Az intézkedési tervet az iskola dolgozói megismerték.

 

 

Nagykáta, 2021.11.11.INTÉZKEDÉSI TERV

A 2021/2022-ES TANÉV KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ
JÁRVÁNYÜGYI ELJÁRÁSRENDJÉRŐL


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma aktualizálta a gyermekek biztonsága érdekében a 2021/2022. tanévben a köznevelési intézményekben alkalmazandó eljárásrendet. Erre vonatkozóan iskolánk a következő Intézkedési tervet dolgozta ki.


A járványügyi készenlét idején alkalmazott eljárásrend

                                                                                                  
1. TAKARÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS

 • ·       Az intézmény épületeiben alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás történik.
 • A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe vesszük a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlását.
 • A fertőtlenítőszerek rendelkezésre állnak.


2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

 • Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.
 • Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vesz/vehet részt.
  Kérjük a szülőket, amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.
 • ·       A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van; osztályfőnököt, az intézményt telefonon vagy a vacim13@gmail.com e-mail címen.
 • Az a tanuló vagy iskolai dolgozó, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra iskolába. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot kell bemutatni.
 • A terem-, illetve csoportváltáskor a termekben fertőtlenítés történik.
 • A tanítási órákon, foglalkozásokon, a közösségi terekben a maszk viselését javasoljuk.
 • A munkatervben megjelenő programelemeket egyedileg bíráljuk el. A szervezéséről és a megvalósításról folyamatosan tájékoztatást adnak az osztályfőnökök, illetve értesítést nyújtunk iskolánk honlapján: http://vacim.hu/
 • Az osztálykirándulásokat és tanulmányi kirándulásokat - egyedi elbírálást követően
  intézményvezetői jóváhagyás mellett - csak belföldön valósítunk meg.
 • A szülő az iskola bejáratáig kísérheti gyermekét, csak speciális esetben jöhet be az épületbe (ügyintézés, előre megbeszélt találkozás stb.) céljából. Kérjük, a gyerekeket az iskola bejárata előtt várják! Az első osztályos gyerekek szülei is az épület előtt várakozzanak!
 •  A testnevelés órákat az időjárás függvényében szabad téren tartjuk. Törekedni kell arra, hogy több osztály egyszerre ne tömörüljön az udvaron, ezért szükséges a kollégák egymással történő egyeztetése.
 • A párhuzamos testnevelés órák esetében az öltözőkben történő csoportosulás elkerülése érdekében az órák előtti és utáni öltözés igény esetén a tantermekben történik.
 • A tanév során esedékes, nagyobb létszámú tanuló vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvényeket lehetőleg szabad térre szervezzük. Kisebb csoportokra bontjuk vagy átütemezzük, követve az aktuális járványügyi szabályokat és az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartását.


3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

 • Kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartására, amelyekről a tanulók az első tanítási napon, az azt követő napok tanóráin és az osztályfőnöki órákon folyamatosan részletes tájékoztatást kapnak az adott korosztály szintjének megfelelően.
 • Az intézmények bejáratánál, a szociális helyiségekben vírusölő hatású kézfertőtlenítő, kézmosó biztosított.
 • Az intézmény bejáratánál található kézfertőtlenítő használata belépéskor mindenki számára kötelező!
 • Kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos szellőztetésre, a kézzel gyakran érintett felületek, a szociális helyiségek, folyosók, termek vírusölő hatású szerrel történő fertőtlenítésére, takarítására.


4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 • Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
 • Az étkezések szervezésénél törekszünk, az osztályok keveredésének elkerülésére. Sorban állás esetén ügyelünk rá, hogy a védőtávolság betartható legyen.


5. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

 • Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően - amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sora -  szűrővizsgálatokat és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.
 • A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3.sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

 

 • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, és erről orvosi igazolással rendelkezik, azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.
 • Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
 • Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. Az érintett tanulók a tananyagokat minden tantárgyból a KRÉTA felületén találhatják meg.
 • A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni, mely a Házirendben szabályozott.


7. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

 • Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni. Erre a célra kijelölt helyiség áll rendelkezésre. Egyúttal értesítjük az iskola-egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
 • A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
 • A Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály által ismertetett protokoll alapján: ha gyermek szülője pozitív, akkor csak annak a gyermeknek kell otthon maradni karanténba, akinek a szülője pozitív.
 • Abban az esetben, ha tanerő vagy gyermek pozitív, az adott osztálynak, akivel a tanerő vagy gyermek érintkezett, ott az oltott tünetmentes tanulói jelenléti oktatásban vesznek részt. Az oltatlan és tünetes oltott tanulók 10 napra kell karanténba vonulnia.
 • Tanulók esetében egyidejűleg értesítjük a szülőt/törvényes képviselőt, és kérjük, hogy gyermekét a lehető legrövidebb időn belül vigye el az intézményből. Továbbá felhívjuk a szülő/törvényes képviselő figyelmét arra, hogy ezután feltétlenül keressék meg a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

 

 

 

 

 


8. KOMMUNIKÁCIÓ

 • Az intézmény az alábbi információs csatornákat működteti: KRÉTA, iskolai honlap,
  Kérjük, az itt található információkat tekintse hitelesnek! (honlap elérhetősége: http://vacim.hu/)
 • Kapcsolattartás: vacim13@gmail.com, telefon: 06-29-440-359


Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor az EMMI tájékoztatása alapján.

Az intézkedési tervet az iskola dolgozói megismerték.
Nagykáta, 2021.09.01.

________________________________________________________


2021-22. TANÉV

2021. október 4.
FOGADÓÓRA

ISKOLÁNK E-NAPLÓ FELÜLETÉN ELÉRHETŐ A KRÉTA ADMINISZTRÁCIÓS RENDSZER FELÜLETE!!!!!

A TANÉV RENDJE

 A 2021/2022. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2021. szeptember 1. (szerda) és utolsó tanítási napja 2022. június 15. (szerda).
 A tanítási  év első féléve 2022. január 21-ig tart.

Az  őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22. (péntek), a  szünet utáni első tanítási nap 2021. november 2. (kedd).

téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. december 21. (kedd), a  szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. (hétfő).

tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20. (szerda).

TANÍTÁSMENTES MUNKANAPOK A TANÉVBEN:

- 2021. 10. 08. pályaorientációs nap
- 2021. 11. 05. Szent Imre-nap
- 2021. 12. 11. (szombat) nevelési értekezlet 
- 2021. 12. 21. Váci-nap
- 2022. 03. 26. (szombat) szakmai továbbképzés
- 2022. 05. 27. Dök-napKÖZLEMÉNY (ÚJ)

A kormány döntése értelmében 2021. május 10-én az általános iskolák felső tagozatai is visszatérnek a hagyományos, személyes jelenléten alapuló kontakt nevelésre, oktatásra. Kérem a fölső tagozatos szülőket is, hogy hétfőtől gyermekeiket a szokásos rendben küldjék az iskolába.

A pedagógusok és iskolai dolgozók oltása megtörtént, ez biztosítja, hogy ők jelenléti munkarendben tudjanak dolgozni. Az iskola minden helyiségében alapos fertőtlenítő takarítást végeztünk. Az oktatási időben is igyekszünk minden járványügyi szabályt betartani.

Továbbra is fennáll, hogy a jelenlegi veszélyhelyzet elmúltáig a szülő - amennyiben úgy ítéli meg, hogy a közösségi jelenlét veszélyt jelent gyermekére, családjára-, igazolhatja a tanuló távolmaradását az iskola Házirendjében szabályozott mértékig, ha ezt a koronavírus fertőzés elkerülése érdekében teszi.

A fentieken túl, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (2) bekezdésének c) pontja az intézményvezető számára is lehetőséget ad a tanulói távolmaradás igazoltnak tekintésére. Ehhez a szülőnek írásbeli kérelmet kell benyújtani az igazgató számára. Tehát koronavírus fertőzés elkerülése miatt távol maradó tanulók hiányzásának igazolásához orvosi igazolás nem szükséges.

Felhívom viszont a figyelmet, hogy erre az időszakra is vonatkozik  a 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet  51.§ (7)-ben foglalt szabály, miszerint:„Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási órát, vagy az egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.”

Továbbá jelzem, hogy a kontakt órák mellett az iskolának nem kell biztosítania az online oktatást, hiszen hagyományos rendre tért vissza, jogszabály alapján.  A pedagógus a tanuló számára a hiányzások esetén szokásos módon juttatja el a tananyagot, feladatokat. Számonkérésekre (felelés, dolgozat) tanítási idő után üres osztályteremben, behívható a tanuló, ha a szülő ezt elfogadja.

 

Nagykáta, 2021. 05. 07.                              dr. Molnár István intézményvezető
Közlemény a leendő első osztályosok beiratkozásáról

 

A 19/2021.(III.10.) Emmi határozat értelmében a 2021/2022. tanévre történő beiratkozáson a járványügyi helyzetre való tekintettel a szülőknek nem feltétlenül kell személyesen megjelenniük, hanem elektronikus úton is eljárhatnak.

A 2021. 04. 16-ig beküldött jelentkezési lap egyelőre elegendő a beiratkozáshoz.  Aki a jelentkezési lapot nem tudja elektronikus úton benyújtani, az személyesen is megteheti ezt 2021. 04. 15-én és  16-án 8-16 óra között előre egyeztetett időpontban (06-29 440 359).

A szülői tájékoztatóban korábbiakban leírtak szerint a beiratkozás nem jelent automatikus felvételt az iskolába.

A gyermekek felvételéről vagy elutasításáról a szülő 2021. április 24-ig írásbeli határozatot kap.  A szükséges dokumentumok benyújtásának idejéről, módjáról is akkor kapnak tájékoztatást.
KIEGÉSZÍTÉS A KÖZLEMÉNYHEZ

A kormány legutóbbi intézkedései értelmében a tantermen kívüli, digitális oktatás a tavaszi szünet után is folytatódik. Ezért a 2021. március 7-én kelt KÖZLEMÉNY-ben rögzítettek a tanulófelügyelet és az étkezés tekintetében április 7-től visszavonásig (előreláthatólag április 19-ig) továbbra is érvényben maradnak.


HIRDETMÉNY

Iskolai jelentkezésre, beíratásra

 

A VÁCI MIHÁLY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA /2760 NAGYKÁTA, VADÁSZ UTCA 1. OM: 201744/

A 2021/2022. TANÉVRE TÖRTÉNŐ ISKOLAI JELENTKEZÉS ÉS BEÍRATÁS KAPCSÁN AZ ALÁBBIAKRÓL TÁJÉKOZTATJA A TISZTELT SZÜLŐKET:

AZ ISKOLÁBA TÖRTÉNŐ BEIRATKOZÁS IDEJE:

2021. ÁPRILIS 15. , 16. 8 óra és 16 óra között

HELYE: 2760 NAGYKÁTA, VADÁSZ UTCA 1.

/A JÁRVÁNYRA VALÓ TEKINTETTEL ETTŐL ELTÉRŐ LEHET, ELEKTRONIKUS BEIRATKOZÁS ESETÉN TÁJÉKOZTATJUK A JELENTKEZŐKET/

A BENYÚJTOTT JELENTKEZÉSI LAP ÉS A BEIRATKOZÁS ADATAI ALAPJÁN A FELVÉTELRŐL SZÓLÓ DÖNTÉSRŐL 2021. ÁPRILIS 24. NAPJÁIG KAPNAK ÉRTESÍTÉST A SZÜLŐK.

 

Bővebb információ az alábbi linken található: „Szülői tájékoztató az általános iskolai felvétellel kapcsolatban”

 

Az iskolába történő jelentkezést a letölthető adatlap kitöltésével „Jelentkezési lap – iskolai felvétel iránti kérelem” kérjük beküldeni 2021. 04.16-áig a vacim13@gmail.com e-mail-címre.

            

                                                                                                                                                                                       DR. MOLNÁR ISTVÁN

                                                                                                                                                                                         igazgató       
KÖZLEMÉNY (VÁLTOZÁS!!!!!)

Tisztelt Szülők!

Az emberi erőforrások minisztere 17/2021. (III. 5.) EMMI határozata értelmében iskolánkban is 2021. március 8-ától 2021. március 31-éig a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. A tavaszi szünet 2021. április 1-6-ig tart. A tavaszi szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7.

A digitális munkarend formáját az osztályfőnökök, konkrét feladatait a szaktanárok határozzák meg. Az általuk használt kommunikációs csatornákon keresik meg Önöket és gyermeküket minden tájékoztatást, segítséget megadva.

A kormány 111/2021.(III.6.) rendelete értelmében a gyermekfelügyeletet az intézményben megszervezzük a tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt (2021.03.08.-03.31.) munkanapokon 800 – 1600 óra között. Az erre való jelentkezés kérelmét a vacim13@gmail.com e-mail-címre kell küldeni.

Kérjük, a kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően, hogy a járvány gyors terjedésére való tekintettel, a kontaktusszám csökkentése érdekében csak a legszükségesebb esetben éljenek ezzel a lehetőséggel.

 

A tanulók étkeztetését a szolgáltatóval egyeztetve a tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt (2021.03.08.-03.31.) is tudjuk biztosítani. A gyermekfelügyeletben résztvevők számára az étkezés a szokásos módon és feltételekkel az iskolában zajlik.

A gyermekfelügyeletet igénybe nem vevők az étkezést a mellékelt letölthető igénybejelentő adatlap kitöltésével igényelhetik. A kitöltött és aláírt adatlapot vagy személyesen juttassa el a Vadász u. 1. szám alatti gazdasági irodába, vagy elektronikus formában küldje el a vacim13@gmail.com  e-mail-címre a kérelmet megelőző nap 12 óráig.

Ebben az esetben megfelelő higiénés körülmények között előre csomagolt formában a szülők a mindenkor hatályos járványügyi szabályok betartása mellett (pl.maszk) elvihetik az iskola Dózsa György út 6. szám alatti alsós ebédlőjéből 1200- és 1330 óra között.

Kérem a Szülőket, ne engedjék gyermeküket utcára, közösségbe. A megelőzés legfontosabb eszköze a közösségi érintkezések minimalizálása. Az új munkarendben történő működés mindannyiunknak újra kihívást jelent. Kérünk mindenkit, hogy közösen és türelmesen oldjuk meg ezt a nehéz feladatot!

Nagykáta, 2021. március 07.

                                                                                                   dr. Molnár István

                                                                                                    intézményvezető


Kedves Szülők!
A hatályos járványügyi rendelkezések nem teszik lehetővé, hogy hagyományos gólyanapi rendezvényre hívjuk Önöket és gyermekeiket. Éppen ezért egy bemutatkozó videót készítettünk, melyben szeretnénk megismertetni Önökkel intézményünk hétköznapjait és ünnepeit. Bepillantást nyerhetnek az osztályok életébe, megismerkedhetnek a leendő első osztályos pedagógusokkal is.
Kérem, fogadják szeretettel virtuális kirándulásunkat, melyet az alábbi linken tekinthetnek meg.
Juhosné Révész Erzsébet igh.
-------------------------------------------------------

 

Az alsó tagozat ünnepi összeállításainak 4. videója ezen a linken megtalálható:

 

 

-----------------------------------

Szülők! Elérkezett Advent 3. vasárnapja. Meggyújtottuk a ròzsaszín gyertyát az adventi koszorúkon, amely az örömet jelképezi számunkra. Annak az örömét, hogy minden gondunk , nehézségünk ellenére is hamarosan elérkezik a karàcsony, a kis Jézus születése, aki azért érkezik közénk, hogy születésével megváltást hozzon az embereknek. Kérem Önöket , hogy ezzel az örömmel nézzék a 3. vasárnapra szánt adventi műsorukat

 

https://www.youtube.com/watch?v=qUzlvTLKgAk&feature=youtu.be

Meggyújtottuk a 3. gyertyát.
Ádvent. Szelídzengésű üzenet.
Eljön! Eljön!
Beteg, a gyógyulásod,
rab, a szabadulásod,
halott, az életed.
Szomorú, most jön az öröm!
Erőtlen, most jön az erő!
Éjbe' járó, hajnalra váró,
fölkel a fény neked.
Zendül az ég,
zendül a föld,
Isten izent:
Eljön! Eljön!
Ádvent! Ádvent!
(Túrmezei Erzsébet)


Advent 2. vasárnapja

Kedves Szülők! Kedves Családok!

Köszöntjük Önöket Advent 2. vasárnapján, és mivel a személyes találkozás nem lehetséges, s nem lehetnek velünk a hétfő reggeli ünnepi gyertyagyújtáson, ezért ismét az internet segítségét szeretnénk igénybe venni ahhoz, hogy részesei lehessenek előkészületeinknek.

Kérjük, fogadják szeretettel a második vasárnapra szóló ünnepi összeállításunkat, melyet megtekinthetnek az alábbi youtoube csatornán.

https://www.youtube.com/watch?v=kP4SI7Uxqg4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1HkPA42ErReyvtlHDHoZVg6gie85fUzPzuy1y6BAjFtTBoLer_vJM2GyU

MEGGYÚJTOTTUK A 2. GYERTYÁT.

Túrmezei Erzsébet:
AHOL RÁNK JÉZUS VÁR

Valami mindig vár.
Hol munka, lárma, hajsza,
hol a mindennapok küzdelme, harca,
hol keservek és kísértések,
próbák, bukások, szenvedések,
hol csend, csend, csend...
Kívül?
Vagy bent?
Valami mindig vár.

S Valaki mindig vár.
Mert Jézus mindig, mindenütt ott van.
Ott a zajban, a mindennapokban,
küzdelmekben és feladatokban,
ott szenvedésben és kísértésben,
hogy felemeljen, õrizzen, védjen,
hogy tanácsoljon, segítsen, áldjon,
átvigyen tûzön és akadályon,
új erõt adjon új kegyelemben.

Mindenütt mindig vár,
de százszorosan vár ránk - a csendben!

 

 

------------------------------------------------------------------

 

Közlemény

Hivatalosan tájékoztatom a tisztelt Szülőket, hogy a fölső tagozaton a tanítási rend - a mai tesztelés negatív eredményeinek köszönhetően – 2020.12.02-től visszatér a tantermi oktatásra. Szerdán étkezés és napközi még nem lesz. Csütörtöktől mindkét ellátást biztosítani tudjuk.

Az alsó és az SNI-tagozaton dolgozó munkatársaink tesztje szintén negatív lett, ezért ott az oktatás a megszokott munkarendben tovább folytatódik.

A Vadász utcai épület tantermeit az önkormányzat által rendelkezésünkre bocsátott két ózongenerátorral fertőtlenítettük.

                                                                                                                                                  dr. Molnár István intézményvezető

 

 

Kedves Szülők!

Nagy szeretettel köszöntöm Önöket 2020 adventjén!

Intézményünkben, a Váci Mihály Katolikus Általános Iskolában az elmúlt években sok-sok olyan hagyományt hívtunk életre, mellyel szerettük volna megmelengetni a karácsonyra készülő családok mindennapjait. Az „Adventi lélekmelengető”, az „Adventi vasárnapok” az Európa téren, a „Karácsonyi csengettyű” című ünnepi műsor mind-mind azt a célt szolgálta, hogy a várakozás napjaiban közelebb hozzuk egymáshoz az iskolánkba járó gyerekek családjait. Így bepillantást nyernek az ünnepi előkészületeinkbe, hogy egy szelet zsíros kenyér és pohár forró tea társaságában jobban megismerhessük egymást.

Erre most sajnos nincs lehetőségünk, hiszen egy olyan advent, egy olyan karácsonyvárás napjait éljük, amilyenben még soha nem volt részünk. Hiszem, hogy Önök is érzik, az adventi koszorún egymás után fellobbanó gyertyák fénye most még nagyobb jelentőséggel bír. A Béke, a Hit, a Szeretet és a Remény lángjai egyre növekvő fényükkel világosságot hoznak a sötét hétköznapokba.

Ez a cél vezérelt bennünket és iskolánk pedagógusait akkor is, amikor az internet adta lehetőségeket kihasználva hétről hétre elkészítettük az alsó tagozaton adventi műsorainkat. Reméljük, ha a maszkok mögé bújtatott gyerekek mosolyát nem is, de a szemükben csillogó szeretet és öröm fényeit látva Önök is érezni fogják, hogy minden nehézség ellenére, mi azt szeretnénk, ha az adventi várakozás melegsége mindannyiunk szívét eltöltené.

 

Advent

Várakozás: a télre, a hóra,

a jóra, a szépre, a Szóra.

Várakozás: a hitre, a fényre,

a gyógyító, segítő kézre.

Várakozás: a barátra, társra,

az önzetlen gondoskodásra.

Várakozás: a békére, csendre,

a világot átfogó Rendre.  (Vántsa Zoltán)

 

                                                                               Dr. Molnár István

 

A műsor megtekinthető az alábbi youtube linken: https://www.youtube.com/watch?v=ICHtF6wgR8U&feature=share

-------------

Közlemény
Hivatalosan tájékoztatom a tisztelt Szülőket, hogy a fölső tagozaton a tanítási rend a következőképpen alakul. 2020.11.25-én igazgatói szünet. Az osztályfőnökök által tartott online pályaválasztási nap.
2020.11.26. és 12.01. között 9 pedagógus távolléte (4 fő tesztje pozitív) miatt a helyettesítés ellehetetlenült, ezért kérésemre az Oktatási Hivatal rendkívüli tanítási szünetet rendelt el.
Az alsó és az SNI-tagozaton dolgozó munkatársaink tesztje negatív lett, ezért ott az oktatás a megszokott munkarendben, zavartalanul folytatódik.
                                                       dr. Molnár István intézményvezető
---------------------------------------------------

-----------------------------------------------------


Járványügyi intézkedések kiegészítése


 

A kormány rendeletének megfelelően 2020. október 1-től kötelezően bevezetjük a testhőmérséklet mérését intézményünkben.

 

A rendelet értelmében tanuló csak abban az esetben léphet be az intézménybe, ha érkezéskor testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8).

 

Kiskorú tanuló esetén, ha a testhőmérséklet eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, rövid pihentetés után a mérést megismételjük. Ha az érték nem csökken, akkor a többi tanulótól elkülönítjük, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatjuk.

 

A tanulót az intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő egy fő nagykorú személy, amennyiben a maszkot szabályosan módon viseli, az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet. Az a tanuló, aki kísérővel jött, azonnal haza tud menni.

 

A testhőmérséklet mérésére vonatkozó szabályok kiterjednek az intézmény minden alkalmazottjára, illetve annak területére a jogszabály által engedélyezett okból belépő személyre is.

 

 

 

 

 

                                                                                                                dr. Molnár István

 

                                                                                                                 intézményvezető

 

                                                                                                                              Nagykáta, 2020. 09. 30.

 Tisztelt Szülők!

 

Készülünk a harmadikosokkal az elsőáldozásra, ennek egyik fontos lépése a szentmisén való részvétel, hiszen az áldozás a szentmisén történik. Az elsőáldozásban nem egy egyszeri eseményre vannak meghívva a gyermekek, hanem arra, hogy utána folyamatosan találkozzanak Jézussal a szentáldozásban a szentmisén.
Miért? Mert Jézus mondta: „ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek.” Jn 6,53. A vele való találkozásban, akar segítségünkre sietni Jézus, hogy a mindennapi életünk forrása legyen. Ehhez kell részünkről bizalom, hit, tudás, akarat és kitartás, hogy ezt meg is tapasztalhassuk.

A szentmisére való járások is erre készítik fel a gyermekeket, hogy a találkozás Jézussal valóságos, bensőséges legyen. Mert hiába adja magát Jézus, ha valakit nem érdekel, ott nem lesz találkozás. Ezért kérem az Önök támogatását a gyermekeik felé, hogy segítsék őket a mindennapi életben: pl. közös ima otthon, hitbeli témákról és tapasztalatról beszélgetni, együtt elmenni szentmisére (ott bekapcsolódni az imákba, énekekbe). A tapasztalat mindenki számára akkor jön, amikor ezeket gyakoroljuk, már jó ideje, megfelelő lelkülettel (különben nem fogjuk érteni és nem jön létre a találkozás Istennel).

Néhány gyakorlati dolog: Nagykátán a szentmisenaplót a perselyezésnél a kosárba kell dobni, a szentmise végén pedig a gyermeknek érte menni az oltárhoz. Minden hétvégén kötelező szentmisén részt venni. Nemcsak Nagykátán lehet szentmisén részt venni, csak a szentmisenaplóba kell igazolást kérni a szentmise végén. Nagykátán lehet jönni szombat este, vasárnap reggel, délelőtt és vasárnap este. A nagyböjti időben lesz majd egy közelebbi előkészület, amikor az eddigi gyakorlat szerint a vasárnap kilenc  órási szentmise volt kötelező mindenkinek. Jelen pillanatban a templomunkban nem kötelező a maszk használata, de nem tilos használni! A távolság betartására és a kézfertőtlenítésre figyeljünk! Ahogy figyelünk bevásárláskor, közösségi eseményeken is! Ha valaki végképp nem tud eljönni a gyermekével, kérjen meg valakit, hogy segítsen. Szerintem nem jó, ha a gyermekek egyedül maradnak a templomban, felnőtt nélkül! Ha valaki beteg és hétfőn megy suliba, az valószínűleg vasárnap este is el tud jönni szentmisére, tehát a hiányzása nem indokolt. Ha valaki elmegy a csapatával versenyre és vasárnap 17.00-órára ér haza és 18.00-kor szentmise, akkor bizonyára áldozatot tud hozni a szentmisén való részvételért is, valószínűleg fáradt lesz, de azt jobban értékeli Isten.


Köszönöm az együttműködésüket! Bármi egyéb kérdésük, észrevételük van, örömmel válaszolok.

Elérhetőségem: Ecseri Pál atya: 06304745561
Közlemény (változás!)

 a tanév során betartandó járványügyi előírásokról és a tanítási rendről

Általános tudnivalók

 

A tanévet személyes jelenléten alapuló nevelő-oktató munkával, hagyományos módon indítjuk el. Ahhoz, hogy ez a tanév végéig fennmaradjon, nagyon fontos egyrészt a koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb megszervezése, másrészt a jelenlegi járványügyi készenléti helyzetre született előírások tudatos, következetes és fegyelmezett betartása a pedagógusok, a szülők, a tanulók és az iskola minden dolgozója részéről.

 

 Az intézmény feladatai:

 

Intézményünk igyekszik gondoskodni az egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakításáról. A mindenre kiterjedő fertőtlenítő nagytakarítást minden épületében elvégezte. A  rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szerek rendelkezésre állnak, folyamatos pótlásukról a fenntartó gondoskodik.

Az épületek bejáratánál, a szociális helyiségekben, az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően vírusölő hatású kézfertőtlenítő használatát, illetve a gyermekek számára inkább ajánlott szappanos kézmosás lehetőségét biztosítjuk.  A személyi higiénia alapvető szabályairól – különösen az úgynevezett köhögési etikettről -  a tanulók  részletes tájékoztatás kapnak.

 Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk  a folyamatos és rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános iskola felső tagozatában az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.

Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, rendszeres fertőtlenítésére. Az étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. Az étkezéseket úgy igyekszünk megszervezni, hogy az osztályok keveredése elkerülhető legyen, sorban állás esetén a védőtávolságot be tudjuk tartatni.

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál vagy más dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul gondoskodunk az elkülönítésről, egyúttal értesítve az iskolaegészségügyi orvost, gyermek esetén a szülőt. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

 

A szülők feladatai:

A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. A szülőknek fontos tisztában lenni a koronavírus-fertőzés tüneteivel, amelyek közül a leggyakoribbak a láz, a fáradtság és a száraz köhögés. Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj. Emellett az új koronavírus-fertőzés egyik jellegzetes tünete az íz- és a szaglásérzékelés zavara vagy elvesztése, amely sokszor az egyetlen tünet. Ha valaki a felsorolt tüneteket észleli a gyermekén, akkor kérjük, ne engedje közösségbe.

A szülőket arra is kérjük, hogy a már nagyobb gyermekeikben is tudatosítsák a járvány veszélyét, a koronavírus tüneteit, hogy azok megjelenése esetén, ők is jelezni tudják azt szüleiknek, tanáraiknak.

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési formában részt vehet az oktatásban.

Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni. A hiányzásokkal kapcsolatos szabályozás az iskolánk házirendjében megtalálható, és továbbra is érvényben marad.

Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából.

Amennyiben szükséges, a gyermeket lehetőség szerint egy szülő kísérje, ügyet intézni is lehetőleg csak egy szülő menjen be az intézmény területére. A belépő szülő mindenképpen viseljen maszkot és tartsa be a 1,5 méteres védőtávolságot. A belépéskor a bejárat mellett lévő kézfertőtlenítő használata kötelező. Az intézmény területén csak azokkal a személyekkel kerüljenek kontaktusba, akikkel feltétlenül szükséges: a gyermek tanítója, osztályfőnöke, adott esetben az iskolatitkár, gazdaságis munkatárs, stb., és igyekezzenek ügyintézésük után mihamarabb elhagyni az intézmény területét.

 

Tanítási rend az alsó tagozaton

Az első tanítási napon az intézmény területére be lehet kísérni a gyermekeket a szabályok betartásával. A második tanítási naptól kizárólag az iskola kapujáig kísérhetik gyermekeiket. Kivétel az első évfolyam, őket az első héten az iskola udvarára egy szülő bekísérheti.

Az első tanítási napon az első és harmadik évfolyam az udvaron gyülekezik, a második és negyedik évfolyam az saját osztálytermében. A második tanítási naptól csak az első évfolyam gyülekezik az udvaron, a többi gyermek érkezés után rögtön a saját tantermébe megy. A tanítás kezdete a Házirendben foglaltakhoz képest nem változik.

A megfelelő védőtávolság betartása végett az intézménybe való bejutást az összes kapu igénybevételével és felügyelettel biztosítjuk. A tanórák végén az 1.a, és az 1.c osztályok a Dózsa György úti kapun hagyják el az intézményt a zsúfoltság elkerülése érdekében.

Az osztályok keveredésének elkerülése érdekében a veszélyhelyzet idejére megszüntetjük a lányöltöző használatát.

Az iskola által biztosított kézfertőtlenítés vagy szappanos kézmosás mellett, amennyiben szükségét látja, a gyermek bőrének megfelelő kézfertőtlenítő szer használatát kérjük.

A járványügyi helyzetre való tekintettel tanulóink számára hosszabb óraközi szüneteket biztosítunk, a megfelelő szellőztetés, mosdóhasználat megoldása miatt. A tanórák hossza 40 perc lesz. Ennek megfelelően ebben az időszakban a csengetési rend változik, ami azonban a tanítás kezdeti és befejező időpontját nem érinti.

Az első óraközi szünetben minden osztály a saját termében tízóraizik.  A második szünetben az 1-3. évfolyam, a harmadik óraközi szünetben a 2- 4. évfolyam tartózkodik az udvaron. Az ebédeltetés az 5. és 6. órákban történik a járványügyi szabályok betartásával.

Szülői értekezleteket a tanévkezdés zökkenőmentessége miatt csak az első alkalommal tartjuk a szülők személyes megjelenésével, ahol a védőtávolságok betartása és a szájmaszk viselése kötelező. Az értekezletek időpontjai: szeptember 1. 17 óra 1. évfolyam, 2. 17 óra 2. évfolyam, 8. 17 óra 3. évfolyam, 7. 17 óra 4. évfolyam.

 

Tanítási rend a fölső tagozaton

Az intézményi csoportosulások megelőzésére és a védőtávolságok betartására tekintettel a tanulók érkezése az alábbi rend szerint történik: 5-6. évfolyam 7.30-7.45; 7-8. évfolyam 7.45-7.55   
A bejárati és az udvari ajtónál kézfertőtlenítésre kerül sor 2 ügyeletes pedagógus és a technikai személyzet segítségével. A váltócipő kötelező!

A tanulók az iskolába legrövidebb idő alatt érkezzenek be illetve hagyják el az iskolát, ne tömörüljenek az iskola előtt.

A gyerekek a szekrényükhöz, majd az órarend szerinti első órájuk helyére mennek, ahol az órát tartó pedagógus felügyeli őket.

A tanítás 8 órakor kezdődik. A tanórák 40 percesek lesznek. A szünetek pedig egységesen 15 percesek. A csengetési rend is ehhez igazodik.

A termek padjait átrendezve biztosítjuk a lehető legnagyobb védőtávolságot. Megtartjuk a szaktantermi oktatást. A tanulócsoportok váltását követően a tantermek fertőtlenítésre kerülnek.

A lépcsőház egyirányú lesz, melyet nyilakkal jelölünk!

A diákok a szünetet alapvetően a tantermekben töltik. A megfelelő szellőztetést biztosítjuk. Igény esetén az első szünetben az 5. évfolyam, a második szünetben a 6. évfolyam, a 3. szünetben a 7. évfolyam és a 4. szünetben a 8. évfolyam tanulói az udvaron tartózkodhatnak a következő órát tartó pedagógus felügyelete alatt.

A tanítást követően ügyeletes pedagógusok felügyelik az ebédeltetést a megfelelő higiéniai és járványügyi szabályok betartatásával.

A testnevelés órákat lehetőség szerint a szabadban tartjuk. Az órák előtti és utáni öltözködéshez plusz termet biztosítunk az öltözőkön kívül.

A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket alapvetően az 5. és a 8. évfolyamon tartunk az osztályfőnökök által megjelölt időpontban a járványügyi előírások betartása mellett.

 

Tanítási rend az SNI-tagozaton

Az iskolába érkezéskor az ügyeletes nevelő felügyeletével kézfertőtlenítés történik. Az udvaron minden csoport a neki kijelölt helyen gyülekezik.

Az iskolába érkezés és a tanórák rendje a Házirendben foglaltak szerint történik az adott helyzethez illeszkedő hosszabb szünetekkel.

A tanulócsoportok mindig ugyanabban a tanteremben tartózkodnak.  A tanteremben lehetőség szerint egy padban egy tanuló ül, az egymás mögöttiek az ellentétes oldalon.

Amíg az idő engedi, az ablakok a tanítási órák alatt is nyitva lesznek. Téli időben fokozottan átszellőztetjük a termeket.

A gyerekek lehetőség szerint minden szünetet az udvaron töltenek.

A mellékhelyiségbe egyszerre egy diák mehet be, a kézmosást, fertőtlenítést a folyosóügyeletes ellenőrzi.

Az ebédlőben egyszerre 10 gyerek étkezhet. Az étkezés előtti és utáni kézmosás kötelező.

A napköziben több osztályból is vannak gyerekek, így a távolságtartást fokozottan betartatjuk.Minden tagozaton 2020.09.14-től az iskola épületeibe való belépéskor, a zárt terekben (folyosó), nagyobb csoportok találkozásakor (osztálytermekbe való be-és kijutáskor, udvarra ki-és bemenetelkor) maszk viselése kötelező.

A tanulók kizárólag csak saját felszerelésüket (taneszközök, innivaló, ennivaló, ruhanemű) használhatják.

 

 

Nagykáta, 2020. szeptember 14.

 

dr. Molnár István

intézményvezető
TANÉVKEZDÉSI INFORMÁCIÓK

 

A járványügyi előírásoknak megfelelően a 2020-21-es tanév megnyitása eltér az eddigi megszokott rendtől.

Augusztus 31-én a hagyományos templomi Veni Sancte szentmisével egybe kötött tanévnyitó ünnepség csak az 1. és 2. évfolyam számára lesz megtartva. Az 1. osztályosokat kérjük ünnepi öltözetben 16,30-kor jelenjenek meg a templom melletti közösségi ház udvarában. A szabályok betartása miatt kérjük, csak egy szülő kísérje a gyermeket, lehetőség szerint használjanak maszkot. A templomban a gyermekeket megfelelő védőtávolság betartásával ültetjük le, számukra maszk használata nem kötelező, de lehetséges.

A 2. évfolyamosok 16,45-től elfoglalják a kijelölt helyüket a templomban. Velük is csak egy kísérő jöjjön!

A szülők a templomban csak a maradék helyeket foglalhatják el a megfelelő távolságtartással.

A többi évfolyam számára a tanévnyitás szeptember 1-jén lesz az első tanítási napon. A tanulók 7,45-kor megjelennek az iskolában, ahol az osztályfőnökökkel végzik a napi teendőiket. Az első napon Veni Sancte szentmisén is rész vesznek a templomban az alábbi beosztásban.

3-4.évfolyam 9 órakor, 5-6.évfolyam 10 órakor, 7-8. évfolyam 11 órakor.

A tanév során betartandó járványügyi előírásokról, eljárásrendről külön közleményt adunk ki.

 

                                                                      dr. Molnár István

                                                                       intézményvezetőÍgy zajlottak a tanévzárók….

Tanévzáró ünnepséget a hagyományos módon - együtt az iskola közel 700 diákja – nem terveztünk és a könnyítéseket követően sem valósítottuk meg. A tanévzárás évfolyamonként a saját telephelyen különböző időpontokban történt. Az alsó tagozaton a tanévzárás a tornateremben közös kis ünnepségekkel, okleveleket és jutalomkönyvek közös átadásával zajlott, azt követően az osztályok külön kapták meg bizonyítványaikat. Az oklevélben és jutalomkönyvben részesülők listája itt olvasható. Közvetlen hozzátartozó szülők részt vehettek.

A fölső tagozaton évfolyamonként szintén különböző időpontokban (június 22-én délelőtt óránként) az osztályfőnökök zárták a tanévet, és adták át az okleveleket és jutalomkönyveket (lista itt olvasható).

Az SNI tagozaton a ballagás és a tanévzárás is a saját megszokott környezetükben történt kis ünnepségekkel a bizonyítványok és a jutalmak átadásával (lista itt olvasható).Nyolcadikos diákjaink búcsúztatása két felvonásban…

 

Az utóbbi hónapokban sok új dolgot kellett megtanulnunk. Nem osztályteremben tanultunk, hanem classroomban, a személyes kapcsolatokat, magyarázatokat, feleléseket felváltották a digitális tartalmak. Utoljára együtt a felvételi vizsgák pontszámaiért izgultunk végzős diákjainkkal. Eltelt három hónap, és ezalatt sok fontos iskolai eseményből kimaradtunk: nem voltak osztálykirándulások, nem mérkőztünk meg a sportnapon egymással, nem voltunk részesei a nyolcadikosok kedves programjainak, nem láthattuk a mindig várva várt babatablókat, melyek mindig rejtélyesek és talányosak, nem volt búcsú szerenád.  Közben nyolcadikosaink megkapták a középiskolai felvételi értesítéseket, elkészültek a tablók, és ha nem is együtt az évfolyam négy osztálya, de külön-külön mégis felcsendültek a búcsúdalok. A classroomba kedves és szokatlan feladat érkezett: Szavazz az iskola nebulójára! Készítettünk egy online búcsúztatót is, hogyha a végzősök a valóságban nem is, de virtuálisan még egyszer bejárhassák az iskola épületét (megtekinthető itt).

A vészhelyzet csillapodásával lehetőség nyílt a már hetekkel előbb eltervezett ballagás megtartására. Mi, hetedikesek sem akartuk, hogy diáktársaink az iskolaudvaron vegyék kézbe a nyolc  év kitartó  munkájáról, igyekezetéről tanúskodó bizonyítványukat, hanem feldíszítettük osztálytermüket, barátságosabbá tettük az iskola udvarát, sőt még azokat a mesefigurákat is kikerestük, melyekkel közel 8 éve a tanító néni várta őket a plébánia udvarán.

Miután a ballagók termeikből a kicsit másképpen berendezett udvarra értek, elkezdődött a hagyományos ballagási ünnepség. A hetedikesek nevében Akantisz Nóra (7.c) búcsúzott a ballagóktól (megtekinthető itt),  Kocsi Ágnes (7.b) és Kiss Tímea (7.c) verssel köszöntötte először a 8.a és b osztályok tanulóit és osztályfőnöküket, majd a 8.c és d osztályok ünnepségére került sor. Az első búcsúztatón Kulcsár Bálint (8.b) köszönt el társai nevében (megtekinthető itt). Benda Gerda, Győrffy-Báthory Zsófia és Mikus Miléna (8.a) Reményik Sándor: Tündérfok című versét szavalta.    A 8. c és d osztályok Ötvösné Lengyel Andrea, illetve Kovácsné Jakab Anikó irányításával még az ünnepi búcsúztatás előtti napon fát ültetett az iskola udvarában. Az ünnepségen a diákok és a vendégek Tóth Kitti szavalatát hallhatták (Reményik Sándor: Egy perc), majd Major Melinda Anna (8.d) köszönt el társai nevében (megtekinthető itt). Nem maradt el az igazgatói búcsú sem (megtekinthető itt).  András atya pedig a Te Deumon elhangzott búcsúzása után most egy áldással bocsátotta útjára a ballagókat.

Szokatlan, de igazán bensőséges volt ez a búcsúzás. Nem volt nagy számú vendégsereg, hiszen csak a szülők, nagyszülők és testvérek jöhettek el az ünnepségre. Őszintén örültek egymás sikerének, a Váci-emlékérem kitüntetettjeinek: Kulcsár Bálint, Tóth Dóra, Tóth Sára (8.b), Oldal Júlia (8.c) és Varga Csilla (8.d); az Aranykönyvbe bekerülő tanulóknak (ők 8 éven át példás magatartással és kitűnő bizonyítvánnyal jeleskedtek minden tanév végén); a kiváló tanulmányi, sport- és közösségi munkát végző sok-sok diákunknak. (A jutalmazottak listája megtekinthető itt). Izgatottan várták a Nebuló Díj átadását is: Klement Bence (8.d) kapta az iskola tanulóitól és tanáraitól a legtöbb szavazatot.

Három osztály a már hagyománnyá vált lufi felengedésével vett búcsút az iskolától és az itt töltött évektől, míg a 8.c osztály  galambreptetéssel búcsúzott.  A Gondviselés kegyelméből az egész héten hektikus időjárás is megnyugodott. A körülmények ellenére igazán méltó módon engedtük útjukra a ballagókat.

dr. Molnárné Fényes Judit

ballagtató osztályfőnökAZ 1. OSZTÁLYOSOK FELSZERELÉSE

az-1-osztalyosok-felszerelese.pngÍgy búcsúzik a 8.d osztály

A videó megtekinthető itt.Ezzel a kisfilmmel búcsúzik a 8.b osztály

A videó megtekinthető itt.Így is búcsúztunk az idén...

A szokatlan helyzet szokatlan megoldást kíván. A hónapok óta tartó digitális oktatás adta a gondolatot a 7. D osztály szülői munkaközösségének, hogy a ballagó nyolcadikosoktól virtuális búcsút is vegyünk.  Pásztorka Melinda és Gulyás Kálmán valósította meg ezt az ötletet. Köszönjük segítségüket,kreatív munkájukat. E virtuális búcsú verseit, szövegeit Horváthné Palkó Andrea és dr. Molnárné Fényes Judit magyartanárok válogatták.
A videó megtekinthető itt.
A műsor résztvevői:

Babinszki Vilmos, Czibulka Dániel, Lendvai Anna, Tóth Emese (7.a),

Kocsi Ágnes, Lendvai Lili, Varga Renáta (7.b),

Akantisz Nóra, Kiss Tímea, Lótos Donát, Nagy Larina (7.c),

Gulyás Dénes, Joó Nikolett,  Kelemen Hunor, Palkó Viktória, Szabó Klaudia, Váczi Dominik (7.d).


Pedagógusnap

Ezzel a kis videóval köszöntjük iskolánk Pedagógusait, pedagógusnap alkalmából. 

Kívánunk további sikerekben gazdag tanéveket és hozzá jó egészséget! 

A felvételen iskolánk diákjai működtek közre, a műsort összeállította: Urbán László tanító


A 2019-20. tanév jelöltjei
NEBULÓ-DÍJ

Böszörményi Dániel 8.a
Szarvas Tamás Máté 8.a
Udvari Tamás 8.b
Tóth Dóra 8.b
Varró Virág 8.b
Debre Dominik 8.d
Gócsa Zoltán 8.d
Klement Bence 8.d

Bemutatkozásukat az ESEMÉNYEK fülön olvashatjátok!

Szavazás június 5-én!


KÖZLEMÉNY

Tisztelt Szülők!

A 220/2020. (V.22.) Kormányrendelet szabályozza az iskolák júniusi működését. Az ebben foglaltak szerint az iskolák 2020. június 2. és június 15. között továbbra is tantermen kívüli digitális munkarend szerint működnek.

Június 2-tól június 15-ig azonban engedélyezve lesz az iskolákban a pedagógusok és tanulók oktatási célú találkozása, a kis csoportos konzultációk, illetve egyéni felkészítések megtartása. Ezeknek célja az elmúlt hónapok tudásának megerősítése vagy az esetlegesen lemaradó tanulók felzárkóztatása. Amennyiben gyermeke tanulási nehézségekkel küzd, és úgy érzi korrepetálásra, segítségre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot az osztályfőnökével vagy a szaktanárral. (Ez nem a tanulófelügyelet.)

Nevezett kormányrendelet a tanulófelügyeletről is rendelkezik. Ugyanis június 2-ától június 26-áig minden iskolában meg kell szervezni az oda járó gyermekek felügyeletét. A felügyelet keretében napközi, szakkör, sportfoglalkozás, egyéni vagy csoportos felzárkóztató foglalkozás, fejlesztőfoglalkozás, egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás tartható. Iskolánk 2020. június 26-áig a tanulófelügyeletre jelentkezők számára a kérelemre gyermekétkeztetést is biztosít a tanítási év szabályai szerint.

A március 16-tól étkezésben résztvevő, de tanulói felügyeletet nem kérő tanulók az iskolai étkezést június 15-ig vehetik igénybe. Azt követően a szünidei étkezésre vonatkozó szabályok szerint az étkezést az önkormányzattól igényelhetik.

Kérem Önöket, amennyiben igényt tartanak a tanulófelügyeletre és/vagy az étkezésre személyesen jelenjenek meg a szükséges dokumentumok kitöltésére a Vadász u. 1. szám alatti gazdasági irodába legkésőbb 2020.05.28. 15.30-ig.

 

Nagykáta, 2020. május 26.

 

                                                                                                                       dr. Molnár István

                                                                                                                        intézményvezető
 

TÁJÉKOZTATÁS

Nyelvi osztályozóvizsga

Június 4-én 9 órai kezdettel nyelvi osztályozóvizsgákat tartunk azon diákok számára, akik második idegen nyelvet tanulnak. A szokásos írásbeli és szóbeli vizsgákat a  a megfelelő közegészségügyi és távolságtartási követelmények betartásával bonyolítjuk le. Kérjük azokat, akik részt kívánnak venni ezen a vizsgán, mielőbb jelezzék szándékukat  a nyelvi munkaközösség-vezető  felé e-mailben, vagy a titkárság felé telefonon. 

--------------------------------------------------------

A 2019-20-as tanév

online vers- és prózamondó verseny

 

 

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

 

Véget ért 2019-20-as tanév vers-és prózamondó versenye. A különleges helyzet különleges, online versenyt hozott, melynek színvonala azonban, talán még magasabb volt, mint az élő versenyé.

 

Nagy szeretettel köszönjük meg, hogy a rengeteg tennivaló és feladat között még arra is jutott idő, hogy megtanuljatok egy-egy verset, mesét. A Kedves Szülőknek pedig azt, hogy felvették és feltöltötték a videókat! Őszintén mondom, nagyon nagy élmény volt nézni és hallgatni a 24 ünneplőbe öltözött, a versenynek kijáró tiszteletet megadó kisgyermeket hallgatni.

 

Külön öröm volt számunkra, hogy ennyi különleges verset, mesét tanultatok meg és egyáltalán nem csak az olvasókönyvet használtátok forrásként. A szép, tiszta beszéd, a hangsúlyok, a hangerőváltások, a bátorságotok, mind-mind dicséretet érdemelnek!

 

Különösen büszke vagyok arra, hogy ebben az online helyzetben sem adtátok fel és vállaltátok a feladatot! A jól megérdemelt oklevelet és a jutalomkönyvet a bizonyítványotokkal együtt kapjátok majd meg!

 

Őszintén gratulálok minden résztvevőnek!

 

Juhosné Révész Erzsébet igh.

 ______________________________________Kedves 8. osztályos tanulók!

Az oltási kiskönyvek átvehetők a Vadász utcai épületben a portán április 20-tól.A 2020-as Zamárdi táborral kapcsolatos bejelentés!!

 

Kedves Szülők!

A tanév végére tervezett balatoni (Zamárdi) nyári tábor a jelenlegi egészségügyi helyzetre való tekintettel és a kiszámíthatatlan jövő miatt SAJNOS ELMARAD!

A korábban befizetett összegek átvételére NÉVRE SZÓLÓ BORÍTÉKBAN a Vadász utcai épület portáján délelőttönként biztosítunk lehetőséget.

Április 20. hétfőtől lehet jelentkezni a borítékokért.

Szíves megértésüket kérjük és köszönjük!

 

Üdvözlettel: a tábor szervezősége
FELHÍVÁS

Tisztelt Szülők!

A 7/2020. (III.25.) EMMI határozatban foglaltak szerint - amennyiben iskolánkba szeretné gyermekét beíratni - erre irányuló szándékát jelentse be a felsorolt iratok csatolásával:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) másolatát,
 • a gyermek TAJ kártyájának másolatát,
 • születési anyakönyvi kivonat másolatát,
 • szülők telefonszámát, e-mail címét (egy elég),
 • hány évig járt óvodába, kér-e napközit,
 • amennyiben van szakértői (BTMN, SNI)véleménye, annak másolatát
 • a lakóhely szerint illetékes kötelező felvételt biztosító iskola neve és címe (Nagykátán a Mátray Gábor Általános Iskola)
 • letölthető nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (a megfelelő kitöltése)

A veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel a beiratkozást megelőző személyes beszélgetésre nem kerül sor. Kérjük ezért, hogy a letölthetőTájékoztató adatok a vallási elkötelezettségről” dokumentumot kitöltve csatolja a fent nevezett iratokhoz.

A felsorolt dokumentumokat - a személyes kontaktus elkerülése érdekében - küldje  elektronikus formában (szkennelve vagy fényképezve) a vacim13@gmail.com e-mail címre!

Amennyiben ez végképp nem megoldható, kérjen időpontot a személyes beiratkozáshoz az alábbi telefonszámon 06/30/401-7183 Lengyel Gáborné iskolatitkártól!

A beiratkozás 2020. április 6 -24. között zajlik.

 TÁJÉKOZTATÁS

A március havi étkezési díjat tartalmazó csekket és számlát a tanulók postai úton fogják megkapni.

Kérjük, hogy akinek elmaradt tartozása is van, azt ezzel együtt rendezni szíveskedjék!

Tekintettel a kialakult helyzetre, a térítési díjat az alábbi számlaszámra átutalással is rendezhetik a számlaszám és tanuló neve, osztálya közleménnyel:

Váci Mihály Katolikus Általános Iskola

OTP Rt: 11784009-20602642

Kérjük, minden esetben a pontos összeget egyenlítsék ki, ne kerekítsenek!

 


 

ALAPÍTVÁNYI FELHÍVÁS

 

Kérjük, adója 1%-ával támogassa iskolánk alapítványát!

 

Váci Mihály Alapítvány

 

18700303-1-13 

Tájékoztató

                      Iskolánk a Kormány rendeleteinek megfelelően tantermen kívüli digitális munkarendben szervezi a tanulók oktatását.  A tantestület döntésének megfelelően egységesen és alapvetően a Google Classrom platformot használjuk. Minden osztályfőnök létrehozta a saját osztálya kurzusát, és a rendszer már működik is. Ez nem digitális oktatást, videókonferenciát jelent, hanem a digitális eszközök segítségével az otthoni tanulást segíti.

Nem kell órarend szerint a számítógép előtt ülni. A feladatokra határidőt kapnak, tehát ezen belül bármikor megoldhatják, illetve kommunikálhatnak a szaktanárokkal. Az otthoni digitális eszközök használatát be tudják osztani. A nevezett platformon kívül más online felületen és telefonon is tarthatják a kapcsolatot az osztályfőnökökkel és a szaktanárokkal, akik minden tájékoztatást, segítséget megadnak Önöknek.

Kérem a Szülőket, ne engedjék gyermeküket utcára, közösségbe. A megelőzés legfontosabb eszköze a közösségi érintkezések minimalizálása. Az új munkarendben történő működés mindannyiunknak kihívást jelent. Kérünk mindenkit, hogy közösen és türelmesen oldjuk meg ezt a nehéz feladatot.

 

dr. Molnár István

 intézményvezető                                                                         FELHÍVÁS!

Tisztelt Szülők!

Az Önkormányzattal egyeztetve napi gyermekétkeztetést tudunk biztosítani, amennyiben ezt a mellékelt letölthető adatlap kitöltésével igénylik. A kitöltött és aláírt adatlapot vagy személyesen juttassa el a Vadász u. 1. szám alatti gazdasági irodába, vagy elektronikus formában küldje el a vacim13@gmail.com  emailre.

Ebben az esetben megfelelő higiénés körülmények között előre csomagolt formában a szülők elvihetik az Önkormányzat Czakó András utca 1. sz. alatti konyhájából 1100- és 1300 óra között.


 

dr. Molnár István

intézményvezető


 

 

Idén nyáron ismét hittantábort szervezünk.

Várjuk a jelentkezőket! Promóciós kisfilmünket itt tekinthetik meg.

 

 

 


  


 

2019-20-as tanévben tartandó fogadóórák időpontja:

2019. október 7.
2019. november 11.
2019. december 9.
2020. március 9.
2020. április 6.
2020. május 11.

(hétfő 17.00-18.00)
--------------------------------------------

VASÁRNAP ESTI ÉVFOLYAMMISÉK

 

II. félévi évfolyammisék beosztása:

2. és 7. évfolyam:
2020. február 9., március 8., április 5., május 10.

4. és 8. évfolyam:
2020. február 16., március 22., április 19., május 17.

SNI és 5-6. évfolyam:
2020. február 23., március 29., április 26., május 24.


 

Keresztút szentmiséi:

2020. február 28. péntek
3. és 7. évfolyam

2020. március 6.
4. és 8. évfolyam

2020. március 20.
5-6. évfolyam


 


 

CSATLAKOZTUNK A TÁPIÓ 15 ALAPÍTVÁNY KARÁCSONYI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉHEZ!

Közeledik a legmeghittebb ünnepünk, amely sajnos nem mindenkinek lehet gondtalan és boldog. Ilyenkor mindenki más lesz egy kicsit. Sokkal fontosabbá válik örömöt szerezni, adni, átélni az érzést, mint az év többi napján, amikor a napi rohanásban nincs idő észre venni a nélkülözőt, belegondolni gyereksorsokba. Legalább ilyenkor egy kicsit mindenki jobb, szolidárisabb akar lenni, csodálatosan előjön ez az érzés, a karácsony misztériuma. Ezért határoztuk el 2016-ban, hogy megpróbálunk segíteni a rászorulóknak. Eddig a Nagykátai mentőállomáson szerveztünk adománygyűjtő akciókat. Idén viszont alapítványunk átveszi ezt a "feladatot" és nagyszabású jótékonysági gyűjtésbe kezd.
Amit gyűjtünk:
- tartós élelmiszerek (konzerv, tészta, liszt, cukor, rizs, tea, stb.)
- tisztító és tisztálkodó szerek (mosópor, tusfürdő, fogkrém, szappan stb.)
- édességek, csokoládé
- pénz adomány

Gyűjtésünket támogató, ahhoz csatlakozó szervezetek, intézmények:
Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda
Váci Mihály Katolikus Általános Iskola
Mátray Gábor Általános Iskola
Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola


 

2019. október 11-én búcsúztunk temetésén iskolánk volt igazgatójától, Heimann Győzőtől.


Tisztelt Gyászoló Család, Gyászoló Közösség!

 

Fájdalommal, de Isten akaratának meghajolva állunk itt Heimann Győző ravatalánál, akit életének 80. évében ragadott el közülünk a fátylas arcú testvér, a halál. Eljöttünk, hogy megadjuk a gyásznak, ami az övé. Az iskolai és a városi kórussal gyakran énekeltétek a Honfoglalás betét- dalát. Kell még egy szó, mielőtt mennél” Bár Teremtőd földi léted ajtaját már bezárta és kinyitotta számodra az öröklét kapuját, de mégis kell még egy szó, sok szó, mielőtt mennél, mert mi még nem engedtünk el. A gyászoló család, a gyászoló közösségek: egykori tanítványaid, kollégáid, a városi kórus, Nagykáta város, de mondhatnám a Tápió-vidék lakossága kísér majd itt, „hogy minden halandó utolsó útjára térj”, ahogyan ezt Kodály Zoltán, egyik kedvenc zeneszerződ saját felesége gyászjelentésére írta.

Az élet örök búcsúzás. A halál okozta szakadás elvonja arcunkról a mosoly derűjét, reánk adja sötét kontúrú öltözetét és könnyeket fakaszt kiszáradt szemeinkből. Gyerekkoromban a halál aranylegenda volt, elfutó sejtés, távoli hegedűszó, pedig a nyelvnek nincs búsabb szava, írja Reviczky Gyula: „Kurta szó, mégis szívet rázkódtató.” Legtöbben szép halálért esedezünk félve a szenvedéstől, szépen elaludni, öntudatlanul belesimulni a néma ölelésbe. De vajon ez-e a boldog halál?  Teszi fel a kérdést Sík Sándor, a papköltő Imádság jó halálért című versében:

„Nem, az embernek jussa van, Hogy megélhesse a maga halálát,
Megélje a borzalmas-nagyszerű Pillanatot, mikor a Végtelenség
Szemébe villan. Az emberélet csak a halállal teljesül egésszé.”

 

Kedves Győző!

A Te életed is ily módon teljesült egésszé, hiszen hosszú, de türelemmel viselt, szenvedésekkel teli hónapok után békességben, némán, már a fájdalmaktól megszabadulva simultál a Végtelenség urának ölelésébe. Megszenvedted a halált. De meghaltál?

   Egyik kedvenc költőd, Arany János szavai jutnak viszont eszembe:

"Nem hal meg az, ki milliókra költi

 Dús élete kincsét, ámbár napja múl, 

 Hanem lezárva, ami benne földi,

 Egy éltet. Ő eszmévé finomul. – írta a Széchenyi emlékezete című versében.

         Nem túlzás, ha azt mondom, hogy így finomul eszmévé Heimann Győző is. Vannak dolgok, személyek, amelyek fogalommá kristályosodnak, mint a gyémánt az idők során. Heimann Győző, legtöbbeknek Győző bácsi, Nagykátán és térségében, az oktatásban egy fogalom, egy jelkép, egy jelenség, egy intézmény volt. Nemcsak megszenvedett haláloddal lett egész az életed, hanem munkáddal, derűs optimizmusoddal, a gyermekek és a családod iránti szereteteddel, tenni akarásoddal, hivatástudatoddal.

 

Tisztelt Gyászolók!

A földi élet rövid kiutazás az örökkévalóság országából. Ez az életutunk mely az égből indul és az egek irányítása szerint tapossa a földet az ember, hogy majd visszatérjen teremtőjéhez.

Hol és hogyan taposta ezt a földet kedves halottunk? Idézzük fel Heimann Győző, Győző bácsi emberi és pedagógusi pályájának legfontosabb állomásait.

         1939. július 5-én született Nagykátán. Szüleit korán elveszítette, tanulmányait szinte támogatók nélkül végezte.

         Az általános iskolát követően 1953-ban felvették a Nagykőrösi Állami Tanítóképzőbe. A tanítóképző minden évfolyamát kitűnő eredménnyel és miniszteri kitüntetéssel végezte.

         A képesítő vizsgáit 1958-ban Kecskeméten  tette le kitűnő eredménnyel. Tanítói pályafutása első négy esztendejét tanyai iskolában töltötte.  Itt ismerte meg a pedagógus hivatás hétköznapjait, a nehéz, de semmi máshoz nem hasonlítható hivatás gyötrelmeit és szépségeit. Egyszerre volt a kicsik tanítója, a felnőttek segítője, ügyes-bajos dolgaik intézője.

         1959-ben felvették a Szegedi Tanárképző Főiskolára, ahol 1964-ben magyar-ének szakos általános iskolai tanári oklevelet szerezett.

         1961. augusztus 1-jén helyezték egykori iskolánkba, itt 1964 augusztusában igazgatóhelyettessé nevezték ki. Ezt a megbízatást nyolc tanéven át látta el.  Munkája mellett elvégezte az ELTE Bölcsészettudományi Karán a magyar nyelv és irodalom szakot,  így 1973-ban  középiskolai tanár képesítést kapott.

         1972-ben  pályázat útján  nevezték ki az iskola igazgatójává. Ebben a beosztásban dolgozott 29 tanéven át 2001. július 31-ig, nyugdíjazásáig, amit nem volt könnyű megélnie, hiszen kitűnő szellemi és egészségi állapotnak örvendett. Tudását 2007-ig nyugdíjasként  a nagykátai Ipari Szakközépiskolában kamatoztatta.

1973-tól 2001-ig  a körzet igazgatói munkaközösségének a vezetője volt. 1992 júniusától megyei szaktanácsadóként segítette a magyar nyelv, az ének-zene tantárgyak  tanítását, illetve az iskolavezetési munkát.

         1995 júliusa óta  közoktatási szakértőként  is dolgozott a szaktárgyi oktatás területén a magyar nyelv és irodalom szakirányban 2004. december 31-ig.

         Munkája mellett rendszeresen foglalkozott nyelvműveléssel is. Több cikke jelent meg a Köznevelésben, a Nyelvművelő kis tükör című  kötetben, illetve az „Ének-zene”  című módszertani lapban. 2004 tavaszán alapította meg a nagykátai Városi Kórust, amelynek 12 évig a karvezetője volt.

         Munkája megbecsüléseként 1975-ben Kiváló Munkáért kitüntetést kapott, 1996-ban  Nagykáta Város Önkormányzata  „Pro Urbe Nagykáta” díjban részesítette.

        Ez a nem mindennapi életpálya Heimann Győző pedagógiai, vezetői munkájának csak sarokpontjai, szegletkövei. Hogy milyen pedagógus és vezető volt Ő, ezt az egykori tanítványok, kollégák őrzik szívükben, lelkükben és fejükben. Albert Schweitzer írta: „A legszebb emlékműved embertársaid szívében áll.” Itt most ma rengeteg emlékmű épül, hiszen a pedagógusi hivatásban eltöltött közel fél évszázad alatt nemzedékek nőttek fel, dolgoztak a kezed alatt.

Jómagam 1980-ban találkoztam vele először, kezdő pedagógusként. Már akkor fogalom volt a neve. Példa a felnövekvő pedagógus nemzedéknek. Személyiségének mindig erős hatása volt, vitatkozó szelleme, derűje, családi és baráti közösségek felé meglévő őszinte nyitottsága emlékezetessé tették a vele való találkozást.  Vasszorgalom, kitartás, fegyelem, munka-és rendszeretet jellemezte, mindenhol megállta a helyét. Hivatásának megszállottjaként, óriási munkabírással dolgozott. A munka területén sohasem tudott nemet mondani. Magával szemben kíméletlenül szigorú, másokkal is szigorú, de toleráns.

Mi nem dolgoztunk ugyan együtt, de sokat beszélgettünk. Szeretett beszélni. Minden kérdésben markánsan megnyilvánuló véleményalkotó volt, aki ehhez nagy felkészültséggel rendelkezett, s így mindig hasznomra, hasznunkra vált megszólalása, legyen szó családról, irodalomról, zenéről, közéletről és az iskoláról. Az ISKOLA csupa nagybetűvel. Életének szerves része volt: építette, gondozta, minden épülethez, tárgyhoz és személyhez szorosan kötődött. Mintha testének egy darabja lett volna. Sohasem tudta elengedni, nyugdíjasként is, mint egy féltő szülőanya rajta tartotta a szemét.

Szinte sorsszerű, hogy ebben az évben sorra olyan egykori pedagógustól búcsúzunk, akik számára az iskola, a pedagógusi lét volt az alfa és az omega. Elment már egy nagy nemzedék színe java. Magnucz János, Pocsainé, Franciska néni, Tóth Zsigmondné, Marika néni, és most Győző bácsi. Az ő pedagógusi hivatástudata és mélységes alázata a munka iránt ugyanúgy példaértékű és mérce az őt követő mai pedagógus társadalom felé. Kimagasló zenei és irodalmi műveltsége, kitűnő memóriája, nemcsak mérce, hanem viszonyítási pont is volt és lesz sokunk számára.  Heimann Győző erős egyéniség volt, olyan ember, aki nyomot hagy maga után tetteivel, őszinte, megalkuvást nem tűrő véleményével.

 

Tisztelt Gyászoló Család!

Nehéz megtalálni azokat a szavakat, amik kifejezik azt a mély fájdalmat, amit ilyenkor a családtagok éreznek. Hiszen, csak hasonlót éltünk, élhettünk át, azt nem tudhatjuk, valójában mi az, ami a hozzátartozók szívében zajlik. A veszteség fájdalma mindig szinte elviselhetetlen. De élni kell tovább. Az eltávozottért és az itt maradottakért egyaránt.

Van egy héber közmondás: „A fájdalmat el kell használni, - ha magunkba zárjuk, soha sem fog enyhülni.”

Győző bácsi bármilyen tette és munkájának eredményei, életútja nem lehetett volna kiteljesedett és örömteli szeretett családja nélkül. Amellett, hogy munkájának élt, fontos volt számára a család. Még ha talán sokszor háttérbe szorította a közösség, az iskola javára. De mindig ott állt mögötte 1960 óta hű társa, Éva, aki az utolsó percig ápolta. Szinte nem volt olyan beszélgetésünk, ahol ne hozta volna szóba családját, feleségét, testvéreit, gyermekeit és unokáit.

 

Kedves Győző!

Amikor utoljára beszéltünk – az idei ballagás napján telefonon, mert már nem tudtál eljönni - azt mondtad „fáj a lábam és a lelkem”. A lábad már nem fájhat, a lelked pedig Teremtőd ölelésében majd megnyugszik, hiszen ott leszel azon a helyen, ahol nincs aggódás, fájdalom és sóhaj”,

Egykori iskolád korábbi és jelenlegi dolgozói, az egykori tanítványok, a városi kórus és a jelenlévő tisztelőid nevében annak a Váci Mihálynak a szavaival búcsúzom tőled, akit iskolánk névadójának választottál, akinek sírját és emlékét ápoltad, és akinek nevéért úgy aggódtál, amikor iskolánk katolikus lett. Íme a költő szavai: “Olyan csönd van így nélküled, hogy szinte hallani, amit utoljára akartál mondani.”

Nyugodj békében!

 

Dr. Molnár István


 

HATÁRTALANUL - HORVÁTORSZÁGBAN
2019. 09. 16-20.
A 7.A ÉS 7.B OSZTÁLY KIRÁNDULÁSÁRÓL AZ ESEMÉNYEK OLDALON OLVASHATNAK BESZÁMOLÓT ÉS LÁTHATNAK KÉPEKET A LÁTOGATÓK!


 

Iskolánk tanévnyitó ünnepségéről a TÁPIÓ+MAGAZIN 6.évfolyamának 19. adásában láthatunk összefoglalót.

Az alábbi linken megtekinthető:

Labirintus