Hétfő reggeli áhítat a Zárda utcában

2018.12.10.

Különleges előadás részesei lehettünk december 10-én a hagyományos hétfő reggeli hétindító közös áhítatunkban.

Az SNI tagozat gyermekei pedagógusaik és hitoktatójuk, Rita néni segítségével mutatták be választott védőszentjük Szűz, Mária életének legfontosabb állomásait.

Nagy öröm volt látni, hogy a gyerekek milyen fegyelmezetten és elkötelezetten adták elő műsorukat.

Mi, nézők pedig nagyon sokat tanulhattunk tőlük.

Az Angyali üdvözlet, a Szeplőtelen Fogantatás, Isten Anyaság ünnepének felidézésével vagy a Kánai menyegző csodájának történetével újra és újra átismételhettük eddigi ismereteinket. A műsor végén elhangzó Boldogasszony Anyánk című himnusz pedig ismét rávilágított a magyar nép mélységes Mária –tiszteletére.

A reggel csúcspontját az adventi koszorú második gyertyájának meggyújtása jelentette, a közös ének és az imádság pedig ismét kifejezte összetartozásunkat és a várakozást Jézus születésére.

vissza