Megemlékezés a Városi Könyvtárban

2023.03.14.

A március 15-i eseményekre és Petőfire emlékeztünk.

„A költő visszatér…”

 

Március 14-én ünnepi műsor keretében emlékeztünk meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseiről és dicső napjairól, melynek idén a címben is jelölt, „A költő visszatér…” nevet adtuk.

Kiemelt szerepet kapott ugyanis a műsorban nagy nemzeti költőóriásunk, Petőfi Sándor, akinek azon túl, hogy a forradalomban betöltött vezéralakját is hangsúlyoztuk, ezúttal a kerek születésnapjára is emlékeztünk, mivel szilveszter éjszakáján volt 200 éve, hogy kiskőrösi otthonában meglátta a napvilágot, akkor még Petrovics Sándor néven.

Ez az év a Petőfi Emlékév nevet viseli, mely nemzetünk főhajtása a költő emléke előtt, akinek életét, sőt rejtélyes, máig sem pontosan tisztázott halálát számos történet övezi.

 

Ezeket igyekeztünk műsorunkban megjeleníteni iskolánk színjátszókörének és az 5.a osztály táncosainak segítségével.

Ünnepi megemlékezésünkben próbáltuk felidézni az akkori Pilvax Kávéházban gyülekező fiatal forradalmárok lelkesedését, valamint történelmünknek erről a dicső korszakáról íródott versekkel, prózai részletekkel, naplótöredékekkel is színesítettük előadásunkat.

Az iskolai színjátszókör vezetőjeként szeretném megemlíteni, hogy nagyon büszkék voltunk a műsorban szereplő diákjainkra, akik mindent megtettek, sokat próbáltak, gyakoroltak azért, hogy az egykor történtek hangulatát megpróbáljuk egy kis időre iskolánk tanulói és pedagógusai elé varázsolni.

Immár egy elég összeszokott, egymásra figyelő és egymást segítő kis csapatról beszélhetünk, melynek tagjaira mindig számíthatunk ünnepeink alkalmával.

Ezúton is hálás köszönet Juhászné Gyenes Melindának az emlékévre készített díszletéért, Tóthné Hegyesi Erikának a mozgásos jelenet betanításáért, valamint Mester Árpádnak a hangosításért. A forgatókönyvet összeállította és a színjátszókört betanította: Szalóki Krisztina.

Végezetül köszönjük szépen a Radnóti Miklós Városi Könyvtár dolgozóinak is, hogy ünnepi rendezvényünk helyszínét ismét biztosították!

 

Szalóki Krisztina

vissza