Művészetterápiás foglalkozás

2018.01.03.

A társadalom felépülésében és újraalkotásában az egyik legfontosabb szerepet a gyerekek nevelése játssza.

A gyerek növekedésének és nevelésének a legfontosabb kulcsa a társadalom szempontjából a szocializáció, mely során az egyén megtanulja megismerni önmagát és környezetét, elsajátítja az együttélés szabályait, a lehetséges és elvárt viselkedésmódokat. Ebben a szocializációs folyamatban elengedhetetlenül fontos, hogy megismerjük a gondjainkra bízott gyermekek világát és egyedi személyiségét, hogy hatékonyan végezhessük feladatunkat és segíthessünk.

Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága támogatásának köszönhetően lehetőség adódott a Váci Egyházmegye területén lévő egyházi iskolák számára egy hasznos fejlesztő programban való részvételre. Ennek során a nagykátai Váci Mihály Katolikus Általános Iskola is a kiválasztottak közé került, mely lehetőséget teremtett arra, hogy bekapcsolódjanak a projektbe.

Az önismereti foglalkozások célja személyiségfejlesztés, az önismeret fejlesztése, énkép alakítása, önbizalom erősítése, megfelelő, reális önértékelés kialakítása, egyéni és társas, a környezettel való, kompetens viselkedés kialakítása, erősítése. A tréning struktúrája, a gyakorlatok, játékok és művészetterápiás elemek gazdagsága lehetővé teszi, hogy a módszer a csoport aktuális szintjéhez igazodjon, azon belül fejtse ki hatását.

A művészetterápia segít kifejezni az érzelmeinket a szabad alkotás kreatív folyamatán keresztül. A szavakkal nehezen megfogalmazható érzések, érzelmi konfliktusok a művészet eszközeivel, a zenével, festéssel, rajzolással, mozgással könnyen felszínre hozhatók és az alkotáson keresztül megbeszélhetők. Az alkotás így a kommunikáció egy formája, ahol nincs jó vagy rossz megoldás. A gyerekekre különösen fejlesztően hat, hiszen nagy természetességgel nyúlnak a festés, rajzolás, agyagozás művészi eszközeihez, ami felszabadítja, boldoggá teszi őket, kreativitásuk fejlődésével pedig nő az önbizalmuk. Agyunk rendkívül aktív, amikor művészi tevékenységet folytatunk, a művészetterápia hatására pedig nő az érzelmi stabilitásunk, jobb lesz az önismeretünk, ügyesebben oldjuk meg a jövőben a problémáinkat, jobb lesz a jövőképünk. Amikor a kreativitásra fókuszálunk, kevesebb hely marad a stressznek és a szorongásnak is.

 

Ebben a tanévben 3 csoportban történtek eddig foglalkozások. Összesen 23 gyermek vett részt (3-5. osztályos tanulók).Az iskolavezetés részéről a kezdetektől pozitív volt a hozzáállás. Figyelemmel kísérik a gyerekek útját, segítőkészek, együttműködőek. 

Az alapvetően 12 egységből álló program, intra és interperszonális kompetenciák alakítását, fejlesztését célozta meg, melynek tematikájában többek között a csoportépítés, "én" erősítés, együttműködés fejlesztése, empátia növelése, kommunikációs készségek erősítése, alternatívák az erőszak kezelésére, pozitív megerősítés, megfelelő konfliktuskezelés, erőforrások mozgósítása és egyéni kompetenciák fejlesztése.

Mindhárom csoporttal gördülékenyen ment az indítás. Ebben sokat segített a stabil és jól bevált csoportindító struktúra. A szabályokat közösen alkotjuk, így ezt magukénak érzik és fontosnak tartják. A jó kezdés és az alapok rendkívül fontosak a további érdemi munka szempontjából. Alapvetően fontos a csoportépítésben a szabályok alapjainak lerakása, mert csak stabil alapokra lehet építkezni. Lényegi elem tehát a közös cselekvés során a megfelelő együttműködési minták hangsúlyozása, majd interiorizálása. A stabil, nyugodt, kiszámítható légkör adta biztonságban jól érzik magukat, szívesen vesznek részt a tevékenységekben, miközben öntudatlanul is egyre jobban teljesítenek, és a folyamatban erősödnek társas készségeik, és javul az önképük. Az emberi kapcsolatokban türelmet, a másikra irányuló figyelmet, a pszichológiai különbségek elviselésének képességét tanulják meg így.

A csoportvezetésben megengedő, nyitott, de következetes attitűdre volt szükség részünkről. A hatékony teammunkánk alapkövei a következők voltak: a férfi-női szerepek egyensúlya, világos célkitűzések, egyeztetett célok, nyíltság, támogató magatartás, bizalom, együttműködés, hatékony helyzetkezelés, megfelelő kommunikáció.

 Új viselkedésformák, nem jöhetnek létre megerősítés, méltatás nélkül. A helyes viselkedés pozitív megerősítése elengedhetetlen. Emiatt is lényeges, hogy találjanak pozitív mintákat maguk körül, és ezeket megerősítsük. A gyerekeknek hatalmas a bizonyítási vágyuk és az igényük a jó teljesítményre, dicséretre. A tréning folyamán fontos volt, hogy a fegyelmezést egyre inkább belsővé tegyük, és minden pozitív irányú változást megerősítsünk. Ez a pozitív minta rendkívül hatásosnak bizonyult.

A játékot nagyon szeretik, élvezik, és fontos is a csoportfolyamatban, segít a csoportintimitás létrejöttében, a feszültség levezetésében. A játékban játékos formában érhető tetten a minta – a mintaadás fontossága. Ezzel tudatosan is éltünk, és igyekeztünk pozitív mintákat adni és erősíteni bennük. Játék közben sok csoportbéli folyamat jól megfigyelhető, a csoport haladásának jó visszatükrözője. A játékban megtanulnak veszíteni, érzelmeket szociálisan megfelelő formában átélni és kezelni, a közös együttes öröm érdekében szabályokat betartani, együttműködni.

A foglalkozások során szépen haladtunk, az adott csoport állapotának megfelelően. Az egyéni rajzos feladatoktól indulva, páros, szoros együttműködést kívánó rajzoláson keresztül jutottunk el a kiscsoportos festésig, majd a nagycsoportos mozaiktechnikáig. Az alkotási folyamatot mindig közös játék előzte meg, ami a szabályok betartását erősítette a csoportban, a ráhangoló beszélgetés pedig a kreatív gondolkodás mozgósítását. A csoportokban jó az együttműködés, tiszteletben tartják egymás határait, és jó hangulatban teltek az órák. A csoportszabályokat betartják, a bejelentkező kör stabil, informatív. Sikerült tovább építeni a csoportkohéziót, a visszahúzódóbbakat bevonni a közös tevékenységbe és jó társas élményhez juttatni őket. Egyre jobban érezték magukat a csoportban, érzékelték a biztonságot, és egyre jobban nyíltak ki és élvezték a közösen eltöltött időt.  

Mindhárom csapatnál sajnálták, hogy vége lesz a programnak. Szívesen jöttek volna még. Csoportszinten szépen dolgoztak, és egyénileg is látványos pozitív változások voltak megfigyelhetőek.

Záró kérdőív - visszajelzések a gyerekektől:

„Mindenki örült és szívesen volt itt. Jó csoportban dolgozni, ha odafigyelünk egymásra. Jók voltak a játékok és a rajzolások. A verekedés nem jó megoldás. Megtanultam, hogy legyünk jobbak, és ne veszekedjünk annyit. Szerettem itt lenni. Nagyon vicces és tanulságos volt. Szuper változatos volt. Azt tanultam meg, hogy ne bántsam a másikat, mert nekem se jó, ha engem bántanak. Nagyon jó volt itt! Jó lenne több ilyen!”

 

Kraiss Ildikó – Stiblár József

vissza