Nyári táboraink 3.

2021.09.09.

Élménytábor - egy hét Czakóné Kardos Ildikóval és Juhászné Gyenes Melindával

A tábor célja és programjai

- Közösségformálás, az együttműködés, az együtt munkálkodás élményszerű megélése. Élmények gyűjtése

Megvalósulás: Minden délelőtt olyan foglalkozást, vetélkedőt, elfoglaltságot tartottunk, ahol a gyerekek csoportban voltak, együtt dolgoztak egy feladaton, együtt gondolkodtak, sportoltak, küzdöttek, együtt tevékenykedtek az iskola területén. Minden csapatot jutalmaztunk. A délutánok külső helyszíneken folytak. Nagykátán gyalogtúrát tettünk a Tájházhoz és a Cigányvízhez. Autóbusszal Jászberénybe utaztunk, ott a Jász Múzeumot és az Állatkertet látogattuk meg. Tápiógyörgyére vonattal mentünk a méhészbemutatóra, mézkóstolásra. A hét csúcspontjaként egész napos buszkiránduláson vettünk részt. A tábor zárásaként a helyi strand medencéiben lubickoltunk.

 

- Természetjárás, túra

Megvalósulás: Éltünk a helyi lehetőségekkel, több gyalogtúrát is szerveztünk (Strand, Cigányvíz, Tájház). A tanulók tapasztalatokat szereztek, megfigyeléseket végeztek a természetben, felfedezhették a természet nyújtotta lehetőségeket, melyre a tanévben kevesebb módjuk adódik. A természetismereti tárgyakhoz is kapcsolódtunk, a tapasztalati tanulás került előtérbe.

 

- Történelmi, néprajzi vagy valamelyik tantárgyhoz kapcsolódó tudományos ismeretek bővítése

Megvalósulás: Egész napos kirándulást szerveztünk Szigethalomra a középkori múzeumfaluba.  Az Emese Parkban interaktív programok és rendhagyó történelemóra keretében betekintést nyerhettek a gyerekek a középkori emberek életébe, tevékenységeibe. Látogatást tettünk a nagykátai Tájházba, ahol az állandó helytörténeti és az időszakos kiállítást is megnéztük. A Jászberényben található Jász Múzeumban – tágabb környezetünk – a jászság történetével ismerkedtünk meg.

 

- A hitünk erősítése, személyes Istenkapcsolat segítése

Megvalósulás: Beszélgetéseink során erősítettük a hála érzését. Ebéd előtt és után az asztali áldás sem maradhatott el. A táborban tulajdonképpen minden tevékenységet szelíden áthatott a keresztény szellemiség, a keresztény erkölcsiség, a hit gyakorlása.

 

- Szociális kompetenciák fejlesztése, érzelmi nevelés

Megvalósulás: A foglalkozásokon, a hét folyamán vegyes csapatokban vettek részt a táborozók és a vetélkedők is e csapatok között zajlottak. Alkalmazkodtak a másik évfolyamba, másik osztályba járó gyerekekhez, együttműködtek, kooperáltak. Egymással toleránsabbak, empatikusabbak lettek, gyakorolhatták egymás között a figyelmességet, a kedvességet, a segítőkészséget, tiszteletet, elfogadást, konfliktuskezelést. Célunk megvalósult, egy összetartó kis közösség jött létre. Szeretetteljes, jó hangulatú légkör alakult ki, kommunikációs készségeik is fejlődtek. Ennek érdekében minden reggelt egy napindító beszélgetéssel kezdtünk, mindenkit meghallgattunk.

 

- Az élménypedagógia, játékpedagógia

Megvalósulás: A diákoknak a tábor ideje alatt a tanóráktól teljesen különböző élményekben volt részük. Igyekeztünk ehhez a tantermet is átrendezni, a kánikula beköszönte miatt klimatizált teremben tartózkodni. Az élménypedagógiai játékokat kiválóan tudtuk alkalmazni a csoport igényeire alakítva, nem voltunk időhöz kötve. Így azok fejlesztő, élményt nyújtó hatása jobban kiteljesedett. Az értékelés, jutalmazás sem maradt el.

 

- Felelősségvállalás gyakorlása

Megvalósulás: A táborozók felelősséget vállaltak magukért és egymásért is. Az ebédeléshez a gyerekek terítettek és ők szedték le az asztalt, minden nap kineveztük az aznapi segítőket, akik a foglalkozáson, játékban, vetélkedőben, sportnál segédkeztek, ezáltal magukénak érezték a feladatot, önbecsülésük, kötelességtudatuk nőtt. Mindenki sorra került. A felelősöket jutalmaztuk.

 

 

Örültünk, hogy meg tudtuk tartani a tábort, biztosítani tudtuk a gyerekeknek a gazdag, sokrétű programot, többnyire elértük pedagógiai céljainkat. A tanulóknak valódi közösségi élményt adhattunk. A nagy hőség ellensúlyozására minden nap jégkrémet, vagy fagylaltot, illetve hűtött limonádét kaptak a gyerekek, tehát az időjárás miatt nem kellett lemondanunk egyetlen napirendi pontot sem. A táborozók közösen készített nagy alkotása igazolja a tábor sikerességét. Még egyszer, köszönjük a támogatást, reméljük, lesz még igény napközis táborra!

 

vissza