VMKÁI - 10 éves katolikus intézményünk

2022.09.16.

2022. szeptember 16-án ünnepeltünk.

ÖKOTANTEREM ÉPÜLT A JUBILÁLÓ NAGYKÁTAI KATOLIKUS ISKOLÁBAN

(A Váci Egyházmegye sajtóközleménye)

2022.09.16. - Szeptember 16-án, pénteken jubileumi ünnepséget tartottak az idén 10 éves Nagykátai Váci Mihály Katolikus Általános Iskolában. A hálaadó szentmisét dr. Varga Lajos, váci segédpüspök mutatta be, aki a nemrégiben elkészült ökotantermet is megáldotta a megemlékezés keretében. A rendezvényen részt vett Selmeczi Zoltán, a Váci Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága főigazgatója és Dorner Gábor Nagykáta polgármestere.

Az ünnep szentmisével kezdődött, amelyet dr. Varga Lajos váci segédpüspök mutatott be. Püspök atya a napi evangélium alapján párhuzamot vont a Krisztus-korabeli tanítók és a mai pedagógusok küldetése között hangsúlyozva, hogy a mai tanítók felelőssége nem kisebb, mint az apostoloké: krisztusi emberré kell formálni a diákokat.

Az ünnepségen jelen voltak és rövid köszöntőt mondtak Tóth András Nagykáta nyugalmazott plébánosa és dr. Molnár István az iskola első igazgatója, akiknek összefogása elengedhetetlen volt 10 évvel ezelőtt a Váci Mihály Katolikus Általános Iskola elindításához.

Selmeczi Zoltán, a Váci egyházmegyei EKIF főigazgatója köszöntötte a vendégeket és kiemelte: „Az eltelt tíz esztendő arra is módot adott, hogy e falak között közösség formálódjon, keresztény, katolikus közösség, amelyben éppúgy fontos a nevelő, mint a gyermek, amelyben helye van a szülők sokféleségének, az egyházközség éltető erejének, a hitnek, a tudásnak és a szeretetnek. Ezek azok a fundamentumok, amelyekre már érdemes jövőt építeni, amelyeknek a jelenléte garancia az intézmény következő évtizedeinek stabilitására.”

A katolikus intézmény 10 éves fennállására különleges előadásokkal készültek a diákok: verssel, tánccal, énekkel, majd egy Don Bosco életéből előadott jelenettel színesítették a megemlékezést. A rendezvényen Dorner Gábor Nagykáta polgármestere is részt vett.

A jubileumi ünnepségen dr. Varga Lajos segédpüspök a nemrégiben elkészült szabadtéri tantermet is megáldotta. Az ökotanterem a gyermekek környezeti nevelését szolgálja, a projektet a DS Smith Packaging Hungary Kft. dolgozta ki, és megvalósítását pénzügyileg is támogatta. Ennek során olyan oktatási helyszínt hoznak létre közösségi összefogásban, amely segíti a gyermekeket abban, hogy közelebb kerüljenek a természethez, megvizsgálják annak körforgását. Egy budapesti iskolában korábban már adtak át ökotantermet, ennek sikerén felbuzdulva gondolták úgy a szervezet vezetői, hogy érdemes a projektet más helyszínekre is kiterjeszteni. A Nagykátai Váci Mihály Katolikus Általános Iskola számára eddig is fontos volt a környezeti nevelés, így esett a választás erre az intézményre.

Czakó István igazgató úr elmondta; sok programot szerveznek a diákoknak, hogy érzékenyítsék őket a természet, a fenntarthatóság témaköre iránt. „Természetjárás, gyalog- és kerékpártúrák alkalmával, illetve a térségünkben található Tápió Natúrpark munkatársai által szervezett előadásokkal igyekszünk a környezeti nevelést behozni a pedagógiai programunkba. Ezenkívül évente kétszer tanulóinkkal és szüleikkel papírgyűjtést szervezünk, részt veszünk a „Göncölj a Földért!” elnevezésű rongygyűjtésben is. Szelektíven gyűjtjük a hulladékot, sőt, a tavalyi tanévben egy használt étolajat befogadó konténert is elhelyeztünk az iskola udvarán.” Az igazgató úr hálás a megvalósult szabadtéri ökotanteremért, hiszen, ahogy mondta ez a gyerekek érzékenyítésének következő lépcsőfoka lesz.

A DS Smith Packaging Hungary Kft. a BME, Lakóépülettervezési Tanszékével társulva életre hívta a 2. Ökopavilon projektet, amelynek keretében Szakál Emese és Zoboki Réka építész hallgatók tervei alapján elkészült ökotanterem létrehozásában az egyetem építőtáborozói, a  DS Smith dolgozói,  Dorner Gábor polgármester, a Váci Mihály iskola tanárai és diákjai, szülők és középiskolás diákok is  segédkeztek. A szabadtéri tanterem építése 9 napot vett igénybe; az összefogás eredményeként megszületett létesítmény tanítási óráknak, napközis foglalkozásoknak, szabadidős tevékenységeknek, játéknak, beszélgetéseknek ad helyet. 

Fotók (Váci Mihály Katolikus Általános Iskola):

https://drive.google.com/drive/folders/16i44bfDGMHLBVdMuevQzLETc2asP_Mwv?usp=sharing

 

vissza